Besöksmål Besöksmål

Läs mer på:
historiska.se

Historiska museet i Stockholm ligger i kvarteret Krubban som köptes av Kronan (staten) år 1804 i avsikt att uppföra byggnader för Stockholms garnison. Regementsbyggnaderna ritades av arkitekt Fredrik Blom och uppfördes i etapper under åren 1805-1818. 

1929 föreslogs att de gamla kasernerna vid Storgatan skulle vara lämpliga lokaler för ett nytt historiskt museum men först måste en om- och tillbyggnad genomföras.

Efter en arkitekttävling gick uppdraget att gestalta det nya museet till Bengt Romare och Georg Scherman. De fick samarbeta med Riksantikvarieämbetet och vår föregångare Byggnadsstyrelsen för museets utformning. Historiska museet invigdes 1943 och ligger vid korsningen Narvavägen/Linnégatan i stadsdelen Östermalm.

Olika stilinfluenser

Arkitekternas ursprungliga förslag var starkt influerat av den på 1930-talet nya stilriktningen funktionalismen men det fick modifieras. Det resulterade i en balanserad kompromiss mellan modernism och den svenska klassicism som var populär under 1900-talets första decennier.

Innergården till historiska museet i Stockholm. En öppen gräsyta omgiven av strama husväggar.

Foto: Åke E:son Lindman

Man ser påverkan från Stockholmsutställningen 1930 där funktionalismen och modernismen slog igenom i Sverige liksom spår av medeltida arkitektur.

Arbetet med byggnaderna pågick åren 1934-39. Museibyggnaden ger ett borgliknande intryck med fyra två- respektive trevåningslängor som omsluter en stor gård.

Fasaden är stram och entrésidan är dekorerad med skulpturer av Bror Marklund från 1950-talet. Entrén har stora tunga bronsportar med reliefscener från hedendom till medeltid, också de utförda av Marklund. Invändigt gjordes en fullständig ombyggnad av den gamla kasernen. Samlingarna exponerades i kronologiskt hållna basutställningar i salar grupperade runt gården.

Guldrummet

1994 skapades Guldrummet i museets källarplan tack vare bidrag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Ett stort betongvalv har sprängts ner under den stora innergården. Här ryms guldutställningen med svenska gravfynd i guld och silver, ett servicerum för klimatstyrning och magasin. Man har använt inhemska material, till exempel skurad kalksten och skuren diabas i golv och pelare.

Guldrummet i historiska museet. Ett runt rum med glasmontrar längs väggarna. Från taket hänger små lampor.

Foto: Åke E:son Lindman

Blå hallen

I november 2006 återinvigdes Blå hallen, som ursprungligen fått sitt namn av väggarnas marinblå färg. Den nya hallen har istället röda tegelväggar, som ska ge en bättre akustik och en lugn yta att hänga tavlor mot. Säkerhetsstandarden är mycket hög, med exempelvis specialbyggda innerfönster.

Historiska museet i Stockholm. Delar av Vårbyskatten, en vikingatida silverskatt med bland annat arabiska mynt omgjorda till smycken.

Vårbyskatten, en av Sveriges största vikingatida silverskatter, finns att se på Historiska museet. Foto: Sara Lahtinen

Om museet

Historiska museet är ett svenskt statligt arkeologiskt samt konst- och kulturhistoriskt museum i Stockholm. Det är ett av landets största och mest besökta museer. Här finner man de centrala statliga samlingarna av föremål från Sveriges forntid till medeltid samt kyrklig konst även från nyare tid.

Museet ingår i myndigheten Statens historiska museer vars uppgift är att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia samt att bevara och utveckla det kulturarv man förvaltar. Myndigheten arbetar även med arkeologiska undersökningar under namnet "Arkeologerna". Denna verksamhet är helt finansierad genom de uppdrag man utför.

Utställnings-hall i Historiska museet med kyrko-historisk samling.

Foto: Mats Montner

Historiska museets byggnad förvaltas av Statens fastighetsverk.

2023 fyller Historiska museet 80 år

Hitta hit

Hitta till Historiska museet i Stockholm

Narvavägen 13-17, 114 84 Stockholm

Hitta hit på Google Maps