Hovförvaltningens hus ligger på Slottsbacken i Stockholm. Hovförvaltningen använder det sedan lång tid för sin verksamhet. Området kring slottet har alltid präglats av kunglig närvaro. På 1500-talet fanns här en trädgård för kungen, Johan III. Då sträckte sig tomten längre ut än vad den gör idag.

Hovförvaltningen har under lång tid haft en byggnad på platsen för sin verksamhet. På 1600-talet låg Indebetouska huset här, och under Gustav III:s tid köpte hovet det för att använda som bostäder för hovförvaltningen.

Hovförvaltningens hus blir bostäder

I början av 1900-talet började man bygga ett nytt hus för att rymma bostäder för hovförvaltningen. Arkitekten Erik Josephson fick i uppdrag att rita det.

Vid den här tiden växte Stockholm i snabb takt och många hyreshus byggdes. Hovförvaltningens hus byggdes i samma stil som andra hyreshus runtom i Stockholm. Huset har kvar sin funktion med bostäder än idag.

Det stora huvudtrapphuset med hiss och entrédörrar är ursprungliga och ger en känsla av ett burget borgarhus från 1900-talets början. Den lilla portvaktsluckan är fortfarande kvar i entrén. Många av lägenheterna har kvar originaldetaljer som entrédörrar, fönster, förnsterbågar och äldre skåpinredningar.

Många av radiatorerna är också original. De har hög kvalitet och fungerar än i dag.

Hitta hit

Hitta till Hovförvaltningens hus

Slottsbacken 2, Stockholm

Hitta på Google Maps