Besöksmål Besöksmål

Du kan besöka kastellet. Läs mer på:
kastellet.com

Med strategisk betydelse redan på 1500-talet och en del av det svenska försvaret fram till första världskriget. Idag är Vaxholms kastell, som en gång kallades ”Stockholms lås”, en mäktig och stämningsfull byggnad som erbjuder museum, restaurang, konserter och äventyr i härlig skärgårdsmiljö. Föga anade nog Gustav Vasa att hans försvarsanläggning en dag skulle bli en populär turistattraktion.

När Stockholm på 1500-talet blev Sveriges centralort fick Vaxholm stor militärstrategisk betydelse. Ett kedjestängsel lades över sundet för att stoppa främmande makters flottor och ett försvarstorn uppfördes.

Riksgränsens läge avgörande

Under den svenska stormaktstiden låg den svenska gränsen på andra sidan Östersjön, vilket gjorde att Vaxholms fästning då inte hade alls samma status. Men då gränsen under 1700-talet åter flyttades närmare Stockholm, fick fästningen tillbaka sin militära betydelse.

När så Finland i början av 1800-talet blev ryskt ökade försvarsbehovet i Vaxholm ytterligare, varför beslut togs om upprustning och ombyggnad. Arkitekten C.F. Meijer rev stora delar av fästningen och byggde också nytt, vilket resulterade i kastellets nuvarande utseende.

Efter första världskriget flyttades försvarslinjen längre ut i skärgården och Vaxholm förlorade då återigen sin militära betydelse.

Gården i Vaxholms kastell. Fasaderna mot gården är putsade i rött och vitt.

Foto: Micael Edlund

Lättillgängligt och fullt av upplevelser

1964 invigdes kastellets museum, som idag ger besökarna möjlighet att med modern teknik, uppbyggda miljöer och modeller uppleva fästningens och skärgårdsförsvarets spännande historia.

Statens fastighetsverk restaurerade byggnaden 1993. Idag innehåller den också restaurang, konsertlokaler och en uppskattad äventyrsverksamhet. 2016 invigdes Kastelletleden – linfärjan som tar nyfikna besökare från Vaxholm till kastellet på bara två minuter.

Utsikt över vattnet från ett tak på Vaxholms kastell.

Foto: Anders Bodin

Hitta hit

Hitta till Vaxholms kastell

Kastellet, 18599 Vaxholm

Hitta hit på Google Maps