Besöksmål Besöksmål

Platsen går att besöka på egen hand. 

Rindö redutt byggdes 1859-64 för att komplettera Vaxholms kastell i försvaret av inloppet via Kodjupet och Norra Vaxholmsfjärden i norr. Genom sin höga placering på Rindös norra udde kunde kanoner från redutten behärska sektorn i norr och nordost bättre än de på kastellet.

Ett slutet försvarsverk

Redutten är genom sin definition ett slutet och självständigt försvarsverk. Den domineras av donjonen, dvs ett logement som också är inrättat för strid. Donjonens huvudfasad är riktad mot norr. Redutten är i nordost och sydost omgiven av vallar och en djup grav. I sydväst tillslutes borggården av en spärrmur. Längst ut i nordost, sydost och sydväst omges anläggningen av en fältvall med svårforcerade sprängstenar, ibland på högkant.

Premiärkaponjärer

Typiskt för tiden är att redutten har två kaponjärer, utskjutande försvarsverk från vilka man kan ge eld längs med försvarslinjen. Den ena är byggd mitt på donjonens huvudfasad, för att betäcka denna fasad, och den andra nere i graven i söder, för att betäcka den sydöstra graven. Den nordöstra graven kunde betäckas från ryggsidan av donjonen. Dessa kaponjärer är de första som byggdes i landet.

Rindö redutt. En grusväg leder upp mot en mur med små gluggar och en byggnad i sten och tegel.

Foto: Anders Bodin

Hitta hit

Hitta till Rindö redutt

Rindövägen, 185 41 Vaxholm

Hitta hit på Google Maps