Besöksmål Besöksmål

Du kan besöka Dalarö skans. Läs mer och boka på: dalaroskans.com

Dalarö har genom flera århundraden varit en viktig försvarsposition för det södra inloppet mot Stockholm. I varje fall från 1623 har det funnits ett försvarsverk på fastlandet.

Med stormaktstiden ökade behovet av tillförlitliga försvarsverk och man beslöt 1656 att på Stockskäret anlägga en skans som bättre kunde skydda fartyg som låg i hamn vid Dalarö. Denna första Dalarö skans var användbar följande år men arbetena fortsatte under resten av 1650-talet.

Tornet och en del av murverket på Dalarö skans.

Dalarö skans. Foto: Anders Bodin

Interiör Dalarö skans. Väggarna i tornet är av sten och tegel. Det koniska trätaket bärs upp av stora bjälkar.

Interiör Dalarö skans. Inne i tornet ser man hål i muren där bjälklaget. Foto: Åke E:son Lindman

Lång byggtid för Dahlberghs förslag

Den första enkla skansen uppfyllde inte tidens ökade krav och 1683 ritade generalkvartermästaren Erik Dahlbergh ett förslag till förbättring och förstärkning av anläggningen. Först 1698 påbörjades arbeten enligt detta förslag och det skulle dröja ända till 1724 innan skansen var försvarsduglig. Då hade Dahlbergh redan varit ur tiden i 20 år. Tornet fick sin huv först 1753.

En viss upprustning fick skansen i samband med finska kriget 1808 men 1854 upphörde den att räknas till rikets fasta försvar.

Nu öppen för allmänheten

På 2000-talet har det gått att hyra Dalarö skans för fester och andra evenemang. Grill- och trubadurkvällar har lockat närboende ut till ön på korta turer, Sommaren 2016 utökas tillgängligheten då det blir möjligt att äta eller dricka kaffe och till och med sova över för allmänheten.

Ring och boka så är du säker på att få plats: 

Hitta hit

Hitta till Dalarö skans

Dalarö skans, 137 70 Dalarö

Hitta på Google Maps