Besöksmål Besöksmål

Du kan besöka Arholma Nord. Läs mer:
arholmanord.se

Kustartilleribatteriet AH på Arholma var en av landets viktigaste försvarsanläggningar under kalla kriget. Pjäs 1 i batteri AH med tillhörande anläggningar är numera statligt byggnadsminne och ett museum.

Arholma ligger i Stockholms nordligaste ytterskärgård och har många besökare, seglare och turister, framför allt sommartid. Under flera decennier har ön haft en väl bevarad hemlighet som få har känt till och ännu färre har besökt. Ett två meter högt taggtrådsstaket inhängnade försvarsanläggningen.

Djupt insprängd i berget ligger den tidigare topphemliga, och förhållandevis moderna, kustförsvarsanläggningen Batteri Arholma, mitt i skärgårdsidyllen. Politiker och militärer fruktade att Sovjet skulle invadera Sverige under kalla kriget och anlade åtskilliga fasta försvarsanläggningar i det svenska kustbandet på 1940- till 1980-talet, framför allt i Östersjöregionen.

I området kring Kapellskär vid Ålands hav fanns fjorton överlappande och samverkande kanoner med olika kaliber. Batteri Arholma är en av dessa försvarsanläggningar, och idag den enda bevarade i området.

Utkik på Arholma nord.

Foto: Olle Nylind

Ett iskallt krig

Under lång tid utspelades det kalla kriget, från omkring år 1945 till åren kring 1990 då östblocket föll samman. Det var en djup konflikt mellan öst och väst utan regelrätt krig. Framför allt var det de kyliga relationerna mellan stormakterna Sovjetunionen och USA och deras allierade som bidrog till kapprustningen och terrorbalansen i världen.

Kuststräckan vid Ålands hav

I Stockholms norra skärgård finns det fyra tänkbara inseglingsleder för en invasionsflotta att ta sig mot fastlandet och ilandsätta trupper. Många miljarder lades ner på att skydda dessa strategiska sjöfartsleder under kalla kriget.

Kapellskärs hamn var en trolig landstigningsplats i ett krigsscenario och därför en viktig plats att skydda. Batteri Arholma var en del av det större försvarssystemet med fasta mineringar och kanoner.

Kustartilleribatteriet

Kustartilleribatteriet ligger strategiskt placerad på Arholmas norra udde. Tillsammans med systeranläggningen på Ovanskär, en mindre ö öster om Arholma, utgjorde de Batteri Arholma.

I dag är kanonen på Ovanskär nedplockad och delar av utrustningen överförd till Arholma. I batteriet ingick cirka 340 personer, varav en tredjedel var verksamma på Ovanskär. Hela anläggningen stod klar 1968.

Underjordisk verksamhet

Cirka 110 man, befäl och värnpliktiga, tjänstgjorde inne i bergrummen på Arholma. Här fanns stridsledningscentral, kraftaggregatsrum, verkstäder, logement, kök med kantin, sjukvårdrum och operationssal. Bergrummen ligger i fyra nivåer. En tryckvågssäker sluss från tunneln bakom den enda och väl dolda ingången leder in i anläggningen.

Hela bergsanläggningen var sluten och skulle klara kemiska och biologiska vapen. Här fanns bränsle, ammunition och förnödenheter som skulle räcka i en krigssituation. Batteriet kunde fungera i minst en månad utan kontakt med omvärlden.

Markanläggningen

Högst upp på berget, på själva hjässan, tronar anläggningens stolthet Boforskanonen. Hela kustförsvarsanläggningen centreras kring denna kanon, en 10,5 centimeters kustartilleripjäs. En likadan och samverkande kanon fanns på Ovanskär där också eldledningsradarn var placerad.

Anläggningarna var utrustade med luftvärnskanoner som skulle försvara dem vid ett anfall från luften. Batteri Arholma hade även marktrupper (som fick sova i tält). Runt anläggningarna finns skyttevärn och skyddsrum.

Ovan jord, en bit ifrån bergrummen, finns flera baracker och byggnader som idag är iordningsställda och rymmer besöksanläggningen.

Rivningshotad anläggning

Under slutet av 1980-talet gick kalla kriget mot sitt slut, när Warszawapakten och östblocket föll samman. Övningarna på Batteri Arholma blev allt färre i takt med att hotet minskade.

Vid denna tid hade också effektiva precisionsvapen utvecklats, och Batteri Arholma bedömdes inte längre vara säkert. Det sista kanonskottet på batteriet sköts 1992.

Mot slutet av 1990-talet stoppades Batteri Arholma i malpåse.

Strax därefter påbörjades rivningen på Ovanskär och man planerade även avvecklingen av anläggningen på Arholma. En intressegrupp på Arholma protesterade och i samarbete med Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Statens fastighetsverk (SFV), Norrtälje kommun och en tilltänkt hyresgäst lyckades man få anläggningen på Arholma byggnadsminnesmärkt och därmed räddad för framtiden.

SFV förvaltar Batteri Arholma

Ett krav från myndigheterna för att bevara batteriet var att det skulle öppnas för allmänheten. Och för det behövdes bättre nödutgångar från bergrummen, vilket Fortifikationsverket såg till att bygga.

Det behövdes även en entreprenör att driva anläggningen, och här kom de nuvarande hyresgästerna in i bilden. Batteri Arholma klassificerades som statligt byggnadsminne våren 2007.

Statens fastighetsverk tog över ansvaret och förvaltningen av anläggningen år 2008.

Besöksanläggningen Arholma Nord

När besöksanläggningen Arholma Nord öppnade 2007, var ännu inte museet i bergrummen färdigt. Men de byggnader ovan jord som tillhörde batteriet, fem större baracker, hade då renoverats och inretts för enkelt men bekvämt boende. Här finns totalt 45 sängplatser.

Anläggningen har också café, konferensmöjlighet, kök och matsal. Sommaren 2008 öppnades museet som visar en autentisk miljö från tiden kring kalla kriget. Kustartilleribatteriet visas med guidade turer för grupper.

Sedan museet invigdes har anläggningen haft cirka 5 000 besökare varje år och blivit utsedd till bästa turistmålet i Norrtäljes kommun.

Båtbrygga vid Arholma nord.

Foto: Olle Nylind

Arholma - En genuin ytterskärgårdsö

Stora delar av den natursköna ön är naturreservat. Cirka 50 personer bor här året runt. Här finns handelsbod, vandrarhem, gästbryggor, kyrka, restaurang och caféer.

Precis som på många andra öar i Stockholms skärgård brände ryssarna ner alla hus här år 1719. Den genuina skärgårdsbebyggelsen är i huvudsak från 1800-talet och framåt.

Arholma båk, byggd omkring år 1768, är ett välbekant sjömärke för båtfolk.

Hitta hit

Hitta till Arholma Nord

Riddarviken, 764 54 Arholma

Hitta hit på Google Maps