Idag bedrivs ett modernt jord- och skogsbruk på egendomen Stenhammar. Den ligger strax sydväst om Flen i Södermanland mellan sjöarna Valdemaren och Orrhammaren.

Egendomen är känd från 1300-talet men gick från början under namnet Slädhammar och den förste kända ägaren var Agmund Ulfsson. Ägarskiftena på Slädhammar var sedan många. År 1654 ärvde friherren Johan Rosenhane Slädhammar. Han lät fyra år senare uppföra ett slott på godset och egendomen bytte i samband med det namn till Stenhammar.

Hovmarskalk sätter sin prägel på godset

Stenhammar såldes 1809 till grosshandlare Anders Petter Söderberg som sägs ha utvecklat lantbruket och anlagt vägar på godset. Anders Petter Söderbergs dotterson Anders Robert von Kraemer ärvde Stenhammar 1870 och blev då en av de få ägare som både bosatt sig och verkat på egendomen. A R von Kraemer som 1892 blev hovmarskalk ägnade stort arbete åt att förbättra godset. Han nyodlade, anlade vägar, dikade och lät bland annat uppföra de vackra ekbackarna runt slottet.

Testamente med prinsvillkor

Hovmarskalken A R von Kraemer och hans hustru efterlämnade inte några barn utan beslöt att testamentera Stenhammar till svenska staten på vissa villkor. Huvudvillkoret i korthet var att egendomen efter parets död skulle tillfalla staten och att allt sedan på livstids längd skulle arrenderas ut till någon svensk prins av det regerande kungahuset med eventuell arvsrätt till tronen. Prins Wilhelm var den förste som uppfyllde villkoren. Efter prins Wilhelms död 1965 tillträdde dåvarande kronprinsen Carl XVI Gustav arrendet. Officiella visningar ges inte.

Ny nötdjursladugård

2006 uppfördes en ny nötdjursladugård på Stenhammars gods. Verksamheten omfattar sedan tidigare skog, växtodling och hyresverksamhet. Bygget av ladugården har gjort att produktion av dikor numera är en av gårdens största verksamheter. Djurhållningen bidrar till öppnare landskap och hagar i omgivningen. Ladugården rymmer totalt drygt 400 djur samt en avdelning med lös inredning som används under kalvningar.

Areal (totalt): 2600 hektar

  • skog 1200 hektar
  • åker 340 hektar
  • bete 180 hektar
  • övrigt 880 hektar

Bilder

Stenhammar. Mindre kalv i en kätte.

Foto: SFV

Stenhammar. Större kalv i hage. Sommar och grönska.

Foto: SFV

Hitta hit

Hitta till Stenhammar

Stenhammar, 642 92 Flen

Hitta på Google Maps