Kärnbo kyrkoruin ligger i Mariefred och är en vacker plats som används vid vigslar och dop. 

Kärnbo kyrka började uppföras i sluten av 1100-talet. Långhuset, det smalare koret och absiden är de äldsta delarna. Omkring är 1500 förlängdes långhuset mot väster och ett vapenhus byggdes.

Mariefred blev stad 1605 och då byggdes i kyrka där. Man tog järnet från sakristians gallerfönster och smidde spik till nya kyrkan. Sockenborna använde den nya kyrkan och Kärnbo kyrka började förfalla. När stadskyrkan drabbades av en bran 1682 rustades Kärnbo kyrka upp och användes en tid, men i slutet av 1700-talet såldes inventarierna. Kyrkan förföll alltmer, på 1920-talet gjordes en konservering. 

Hitta hit

Hitta till Kärnbo kyrkoruin

Falkebovägen, 647 31 Mariefred