Hävringe nämns första gången 1567, då för att man betalade skatt för fisket vid ön. Klippöns kännetecken den röda båken byggdes 1750 och vägledde sjöfarare i 140 år, de sista åren som fyr genom att en lampa hängdes i fönstret. 1891 ersattes båken av två nya fyrar.

Hävringe ligger i Oxelösunds ytterskärgård, på vägen in till Nyköping. På långt håll ser man öns kännemärke - den sexkantiga båken, krönt med klot och vimpel. Allt fler fartyg seglade till och från de växande städerna Norrköping och Nyköping i mitten av 1700-talet. Det var svårt att hitta Bråvikens mynning bakom alla skärgårdsöar och därför bekostade Carl Arwedson, borgare i Nyköping, bygget av en båk på klippön Hävringe. Båken byggdes 1750-1752, enligt ritningar från kronan, den var 19 meter hög, av timmer och klädd med röd panel.

Lotsar och fyrvaktare

När de första lotsstugorna uppfördes är inte känt, men 1813 timrades en ny lotsstuga som ersatte en äldre. På 1880-talet fungerade båken även som fyr genom att en lampa hängdes i ett fönster. År 1891 byggdes två fyrar på Hävringe som också fick fyrbetjäning. Då fick lotsarna på ön samsas med fyrvaktarna, ända fram till 1960-talet när fyrarna automatiserades. Lotsplatsen avvecklades 1979.

Bryggor, ekor och små röda stugor på Hävringe båk.

Foto: Melker Dahlstrand

Ro ro till fiskeskär

Ett fiskeskär med stenkummel Hävringe nämns första gången 1567 då man betalade skatt för fisket vid ön. År 1644 beskrivs ön som ett fiskeskär med en stenkummel. Beskrivningen finns i lotschef Johan Månssons Sjöbok, den första detaljerade seglingsbeskrivningen över Östersjöområdet. Där noterades alla sjömärken som fanns: 7 båkar, 2 fyrbåkar, 6 kasar, 8 kummel och 3 master med tunna. Det var lotsarnas uppgift att underhålla dessa. De skulle också hålla egen lotsbåt vars segel bar ett kännetecken: en lodrät röd bård. Fartyg som önskade lots hissade en speciell flagga på främsta masttoppen. Då det var mörkt blossade man efter lots.

Unikt fågelliv och ejderhus

Hävringe är idag en plats där häckande sjöfåglar trängs med gråsälar och rastade flyttfåglar. Lotsarnas och fyrvaktarnas små stugor har blivit en söt stugby för släktingar till dem som tidigare arbetat på ön. Sedan 2016 pågår här ett ejderprojekt, där ejderhus placeras ut för att skydda den hotade ejdern.

Hitta hit

Hitta till Hävringe båk, Oxelösund

Hävringe, Oxelösund

Hitta på Google Maps