Harpsund är rekreations- och representationsbostad för Sveriges statsminister och har blivit en möteplats för informella överläggningar mellan regeringen, näringslivet och organisationer i Sverige. Flera av världens stora ledare har också genom åren vistats här.

Harpsund ligger i Mellösa socken 12 km från Flen i Södermanland. Gården och dess jord- och skogsbruk testamenterades 1953 till staten av Carl August Wicander att användas som rekreationsbostad för Sveriges statsminister.

Byteshandel mellan riksdrotsen Grip och Joon Skräddare

De äldsta anteckningarna om Harpsund härrör från år 1380 då riksdrotsen Bo Jonsson Grip bytte till sig 14 penningland vid Harpsund av Joon Skräddare. År 1568 tillföll Harpsund änkan Agneta Arendtsdotter Örnflyckt, som var dotter till Arendt Pehrsson i Ornäs (se länk längst ner på sidan), känd från Gustav Vasas äventyr i Dalarna.

Harpsund sett över vattnet från andra sidan av Harpsunds-viken. Sommar och grönska.

Foto: Anders Bodin

Gården flyttas

Den nuvarande gården har sitt ursprung i 1600-talet och dagens flygelbyggnader härrör från denna tid. Axel Stålarm, president i Göta hovrätt och landshövding, ärvde år 1647 Harpsund och ändrade namnet till Axelsberg. Axel Stålarm flyttade också gården till det mer skyddade läget vid den norra sidan av Harpsundsviken där den ligger idag.

1784 kom gården i släkten Sparres ägo och förblev så till 1899 då en kusin till Hjalmar Wicander tillsammans med en kompanjon köpte den av Ernst Fredrik Sparres änka.

Huvudbyggnaden på Harpsund. Vit tvåvåningsbyggnad med säteritak. Sommar och grönska.

Foto: Anders Bodin

Tvåvåningshus i karolinsk stil

Hjalmar Wicander, Carl August Wicanders far, köpte Harpsund av kusinens änka och nu återtogs namnet Harpsund. Gården var i behov av renovering och huvudbyggnaden var i så dåligt skick att den måste rivas. Den nya byggnaden, som var färdig 1914 är ett tvåvåningshus i karolinsk stil, ritad av Otar Hökerberg. När Hjalmar Wicander avled 1939 ärvdes gården av sonen Carl August Wicander, som efter sin död donerade den till staten. I enlighet med Carl August Wicanders önskan är Harpsund idag bevarat så som gården såg ut när familjen Wicander bodde där.

Harpsundsnämnden har hand om driften av jord- och skogsbruket medan Statens fastighetsverk förvaltar representationsdelen av Harpsund, dvs. huvudbyggnaderna, trädgården och parken. Överskottet från jord- och skogsbruket tillfaller Statens fastighetsverk för att användas till underhåll av Harpsund.

Harpsunds huvudbyggnad är klassicistisk i karaktären. Övriga byggnader är i nationalromantisk eller fornnordisk stil.

Hitta hit

Hitta till Harpsunds egendom, Mellösa, Flen

Mellösa, 640 31 Mellösa

Hitta på Google Maps