Den vita pampiga byggnaden i Lundagård är Universitetshuset från 1882. Universitetshuset blev ett av domkyrkoarkitekt Helgo Zettervalls främsta verk och har alltsedan invigningen varit universitetets huvudbyggnad. Föregångare var Kungshuset, tegelbyggnaden i parken Lundagård.

Universitetet ”Regia Academia Carolina” grundades 1666 av Karl XI och invigdes två år senare. Skåne hade tillfallit Sverige 1658 och universitetet skulle komma att verka för försvenskningen av Skånelandskapen. Byggnaden blev med tiden för liten för univeristetet och Helgo Zettervall fick uppdraget att rita en ny huvudbyggnad.

Universitetshusets aula. Takvalven bärs upp av pelare. Salen är möblerad med numrerade bänkar. Ovanför dem hänger stora tak-kronor.

Foto: Peter Westrup

Universitetshuset är en av Zettervalls främsta verk. Han hade inspirerats av antiken och gav huset både atrium, kolonner och ståtliga krön.

Elegant eklekticism

I september 1882 invigde kung Oscar II universitetets nya huvudbyggnad. Här fanns lärosalar, lärarrum och plats för administration. Helgo Zettervall gav fasaderna en rik dekor med symboler som passade ett universitet. Gavlarna pryds av lärdomsfacklor och på de två lyktorna vid entrén sitter lagerkransar. Han blandade olika historiska stilarter; grekisk renässans inspirerade fasaderna och en romersk villa interiören. Byggnaden gav sken av historia, gediget material och hantverk, men fasadens dekorationer göts i armerad betong och teglet fogades samman med cement istället för kalkbruk.

Universitetshuset i Lund, atriet. Tak och väggar är rikt bemålade. En gallerigång och dubbla pelar-rader löper runt rummet. I mitten en stor tak-krona.

Foto: SFV

Modernt för sin tid

Zettervall valde det modernaste som fanns att få och skapade en märkesbyggnad inom svensk 1800-talsarkitektur. Huset inreddes med lärosalar, lärarrum och kontor för administrationen, men var också öppet för allmänheten. Här fanns konstgalleri, myntkabinett samt Historiska museets samlingar, som flyttats från Kungshuset. Innanför entrén finns det stora atriet, det centrala öppna rummet. Det är försett med glastak, det svenska klimatet tillåter inte att det är öppet mot himlen som det var i antikens Grekland. Bakom atriet ligger aulan med ett färggrant kassettak, som också var typiskt under antiken. Universitetsplatsen framfor byggnaden ritades också av Helgo Zettervall.

Restaureringar

Universitetshuset har renoverats i fler olika omgångar under de senaste 30 åren. En omfattande invändig iståndsättning av atriet och aula avslutades 1995 och en restaurering av fasaderna avslutade 1999. Sedan 1935 är universitetshuset byggnadsminnesmärke.

I dag är Lunds universitet hyresgäst.

Hitta hit

Hitta till Universitetshuset i Lund

Paradisgatan 2, 223 50 Lund

Hitta på Google Maps