Musikhögskolan i Malmö är sedan 1977 en del av Lunds universitet. Tidigare hette den Malmö musikkonservatorium. Musikhögskolans nuvarande byggnad på Ystadsvägen invigdes 1982.

Malmö musikkonservatorium grundades 1907. Idégivaren till denna utbildningsanstalt var den italienske musikern Giovanni Tronchi, som också blev dess första chef. Han hade stor betydelse för Malmös musikliv i början av 1900-talet. Konservatoriet blev populärt och utvecklades så småningom i snabb takt. 1971 förvandlades konservatoriet till Musikhögskolan i Malmö som sedan genom 1977 års högskolereform blev en del av Lunds Universitet.

En byggnad för alla

Efter många år av expansion var verksamheten spridd till flera olika platser i staden och behovet av en samlande byggnad för skolan blev allt större. Man började planera för en nybyggnation och 1982 kunde man flytta in i nya lokaler vid Ystadvägen. I dag har man runt 800 studenter och personalen uppgår till 235 personer.

Detalj av Musikhögskolans fasad. Fönster som skuggas av blå solpaneler.

Foto: Sara Lahtinen

Diplomerat miljöarbete

Musikhögskolan i Malmö fick 2018 Lunds universitets miljödiplom. Det överlämnades i samband med Musikhögskolans läsårsavslutning i juni. Musikhögskolan fick denna utmärkelse för att man i många år hade arbetat systematiskt och engagerat med förbättringsåtgärder inom miljöområdet. Exempelvis så installerades solpaneler på taket redan 2004. Man har också infört sopsortering, bytt till LED-lampor och en del andra åtgärder.

Hitta hit

Hitta till Musikhögskolan i Malmö

Ystadvägen 25, 214 45 Malmö

Hitta på Google Maps