Landskrona citadell uppfördes på 1500-talet av den danske kungen Christian III. Efter freden i Roskilde blev citadellet svenskt och utvecklades till Nordens modernaste fästning. Senare blev anläggningen fängelse, vilket den var fram till 1940.

Det strategiska läget, som gav kontroll över handelstrafiken i Öresund, var den främsta anledningen till att den danske kungen Christian III gav order om att uppföra Landskrona citadell. Ett citadell är en fästning som uppförts inne i, eller som del av, en stad.

Projektet inleddes 1549 och stod klart tio år senare. Anläggningen var kvadratisk och omgiven av en nästan 70 meter bred vallgrav. Den 50 meter långa huvudlängan mot sundet var kraftigt bestyckad och borgens andra sidor var skyddade av spärrmurar med fyra hörntorn.

Toppmodern fästning och konstgjord ö

När Skåne blev svenskt efter freden i Roskilde 1658 byggde svenskarna ut citadellet, som blev Nordens modernaste fästning. Då anlades de yttre försvarsverken med omfattande bastioner av jordvallar med våta gravar efter holländsk förebild.

Gråen vid Landskrona citadell, med kruttornet. Ön är sank och täckt av låg växtlighet. Tornet är runt med koniskt koppartak.

Gråen med kruttornet. Foto: SFV

Om du står vid citadellet och blickar ut över Öresund ser du en låg landstrimma i havet. Det är den konstgjorda ön Gråen, som anlades på ett grund för att skydda Landskrona mot angrepp. Anläggningsarbetet påbörjades 1748 men stoppades efter fyrtio år utan att ha blivit fullbordat.

Straffångar, livstidsdömda och lösdrivare

Från början av 1700-talet placerades straffångar på citadellet och 1827 blev anläggningen ett fängelse för livstidsdömda. Under 1900-talet var fängelset en tvångsarbetsanstalt för kvinnor som betraktades som lösdrivare. Anstalten avvecklades under andra världskriget, då militären använde fästningen och anlade flera fort på Gråen.

Interiör, fängelsetornet i Landskrona citadell. Celldörrar längs tornets innervägg.

Fängelsetornet. Foto: Katrin Furustig

Historien om en berusad älg

Vi måste såklart berätta om Tycho Brahes tama älg. Den lär ha blivit så alkoholpåverkad under ett gästabud i citadellet att den föll i trappan och skadade sig så svårt att den senare avled. 

Hitta hit

Hitta till Landskrona citadell

Landskrona Citadell, 261 31 Landskrona

Hitta på Google Maps