Besöksmål Besöksmål

Historiska museet i Lund är öppet för besök. Mer information hittar du här: Historiska museet

Historiska museet uppfördes ursprungligen som biskopsbostad, men istället för biskopen flyttade universitetet in. Genom åren har flera olika institutioner inrymts i lokalerna. I dag är Historiska museet vid Lunds universitet södra Sveriges största arkeologiska museum.

Huset fylldes först av de zoologiska samlingarna men är sedan 1918 hemvist för de arkeologiska samlingarna. Byggnaden uppfördes 1840–1845, på samma plats som gamla biskopshuset. Axel Nyström var arkitekt och bygget leddes av domkyrkoarkitekt Carl Georg Brunius.

Han var kritisk till fasadernas utformning och Nyström anpassade sig till Brunius smak i den ”Byzantinska stilen”. Fasaderna inspirerades av domkyrkans absid och kryptans kolonner utgjorde förebild till de kolonner. Sten till husgrunden hämtades från Allhelgonaklostrets ruin på Helgonabacken.

Historiska museet i Lund. Entrén är tillgänglighets-anpassad med en till-byggnad i glas.

Foto: Sara Lahtinen

Ny inredning

När huset stod klart var biskopen gammal och sjuk och ansåg att bostaden var för stor. Domkyrkorådet kom överens med universitetet om ett byte av lokaler och 1849 flyttade de zoologiska, fysiska och kemiska institutionerna in här. Zoologerna lämnade huset 1917, istället flyttade arkeologerna in med sina samlingar.

Efter en ombyggnad av domkyrkoarkitekt Theodor Wåhlin invigdes Historiska museet 1918. Wåhlin skapade en ny interiör med en kyrksal i en och en halv våning och ny ingångsportal i västgaveln. Åren 1927–1930 byggdes det intilliggande Kapitelhuset som med ”Suckarnas bro” förbinds med Historiska museet. Den är också ingång till det 1932 invigda Domkyrkomuseet.

I dag är Lunds Universitets Historiska Museum hyresgäst.

Hitta hit

Hitta till Historiska museet i Lund

Krafts Torg 1, 223 50 Lund

Hitta på Google Maps