Dalby kungsgård ligger med en strategisk placering på Romeleåsens sydvästra sluttning och har varit av betydelse ända sedan medeltiden. I dag är gården en viktig del av kulturarvet.

På 1060-talet byggdes Heligkorskyrkan och troligtvis en kungsgård som numera är riven. Under 1100-talets början inrättades kyrkan som kloster tillhörande Augustinerorden. Troligen tog klostret över och använde kungsgårdens byggnader.

Dalby kungsgård. Medeltida klostergång med kryssvalv i boningshuset.

Foto: Ulrika Kjellin

Skånes äldsta bebodda hus

På 1200-talet uppfördes tre nya byggnadslängor för klostrets behov. De låg grupperade kring en fyrkantig gård norr om kyrkan. Den västra klosterlängan finns bevarad och används i dag som kungsgårdens mangårdsbyggnad. Boningshuset är Skånes äldsta bebodda hus.

Klostret och kungsgården har brunnit vid ett flertal tillfällen. År 1388 brann hela klostret, en del av klosterkyrkan och två tredjedelar av byn Dalby ner. Mycket av murverken återanvändas vid återuppbyggnaden.

Dalby under danskt välde

Dalbys historia börjar när Skåne tillhörde Danmark. År 1536 inföll den danska reformationen, vilket innebar att kronan lade beslag på klostrens egendomar. I samband med detta drogs Dalby kloster med alla sina jordegendomar och hus in till den danska kronan. Dalby blev svenskt när Skåne tillföll Sverige i samband med freden i Roskilde 1658. Ytterligare en rad skånska krig gjorde att gården förföll.

När Carl von Linné passerade på sin skånska resa 1749 beskrev han Dalby som "en ruin av ett gammalt kloster".

Uppfödning av hästar åt kungen

Dalby kungsgård har en lång tradition av hästhållning. Redan under den danska tiden bedrevs kungligt stuteri med uppfödning av rid- och vagnshästar till hovstallet. Hästhållningen påverkade jordbruket eftersom åkrarna gödslades med hästgödsel som inte ansågs vara lika bra som gödsel från nötkreatur.

Dalby kungsgård idag

Stuteriet avvecklades 1809 och därefter har Dalby kungsgård med tillhörande mark arrenderats ut. Slutet av 1800-talet präglades av moderniseringar och jordbruket effektiviserades. Efter hand har gården utvidgats och utökats med nya byggnader.

Dalby, ekonomibyggnader i sten. Kungsgården från väster med Heligkorskyrkan i bakgrunden. Sommar.

Foto: Thomas Fahlander

På 1940-talet byggdes kostall och svinhus och under 1990-talet renoverades flera av kungsgårdens byggnader. Jordbruket bedrivs i dag av en arrendator med odling av spannmål, oljeväxter och betor. Även traditionen med hästverksamhet på gården lever vidare.

Värdefullt kulturarv med medeltida spår

Dalby kungsgård är sedan 1935 skyddad som statligt byggnadsminne. Gården är en viktig del av kulturarvet både ur nationellt och skandinaviskt perspektiv. Gårdens levande jordbruk har en tusenårig kontinuitet. En unik lämning från klostertiden, en välvd korsgång, finns bevarad i mangårdsbyggnaden. Även magasinet och häststallet bär spår från medeltiden. Det kan man se på äldre fönsteröppningar, gotiska valv och huggna stenar.

Hemliga rum: Se filmen Dalby Kungsgård – tusen år av liv.

Kungsgården med den bördiga marken utanför Lund har producerat livsmedel i minst tusen år och det kommer den fortsätta att göra. Men den har också försett makten med hästkrafter – i det stora stenstallet har det luktat gödsel och yrt halm sedan slutet av 1200-talet.

Fakta

Markfördelning

Dalby kungsgård består av totalt 186 hektar, varav:

  • 178 hektar åkermark
  • 55 hektar betesmark

Hitta hit

Hitta till Dalby kungsgård

Dalby kungsgård, 247 50 Dalby

Hitta på Google Maps