Besöksmål Besöksmål

Dagshög är öppen för besök 

Dagshög är den största av Skånes gravhögar och ligger på Bjärehalvön, en plats rik på fornlämningar. Gravhögen har ett karaktäristiskt läge vid öppet vatten med vidsträckt utsikt.

Bronsåldern är den förhistoriska tidsperiod vars spår tydligast kan skådas på Bjäre i dag, Bronsåldern på Bjärehalvön (1 800 f.Kr. – 500 f.Kr). Det finns drygt 700 registrerade gravhögar på Bjäre varav bortåt 100 stycken har en diameter på 20 meter eller mer. Den pampigaste kallas Dagshög och är Skånes största. Dagshög ligger strax söder om Torekov och kan även ses från havet. Andra gravhögar av betydelse är ett antal skeppssättningar som blivit höljda med jord. Därtill finns omkring 40 gravrösen. En av anledningarna till den höga koncentrationen av gravfält på Bjäre är troligtvis den vackra utsikten från Hallandsås.

Äldre landskapstyp med ljung och en

Dagshög är belägen på Bjärehalvöns öppna kusthed, ett landskap som består av flack betesmark med ljung och en. Det är en äldre landskapstyp, som tidigare var typisk för stora delar av Bjäre. Området vid Dagshög har också tydliga spår av den stenkrossverksamhet som bedrevs här under 1900-talet.

Legend om skånsk kung

Det finns en gammal legend om en skånsk kung som ska ligga begravd här. Han skulle en gång ha dött i en strid mot hallänningar och blekingar som sänts ut av kungen av Uppsala. Det finns inga som helst belägg för att legenden ska ha någon sanningshalt i sig. Högen har ännu inte grävts ut. Under andra världskriget uppfördes en observationsplats uppe på högens krön. Den revs 1956 och då restaurerades gravhögen.

Dagshög är en av de fastigheter som Statens fastighetsverk fick ta över från Riksantikvarieämbetet i januari 2015.

Hitta hit

Hitta till Dagshög, en skånsk gravhög

Dagshög, Torekov