Bäckaskog slott fick sin nuvarande utformning under den danska släkten Ramel 1573–1677. Trädgårdsdelen med slottsparken ökade i omfattning i slutet av 1700-talet då Christian Toll hade slottet. I dag är området statligt byggnadsminne.

Det smala näset mellan Oppmannasjön och Ivösjön bebyggdes redan under tidigt 1200-tal med ett premonstratenserkloster. Klostret hade troligen en trädgård väster om byggnaden. Men det var inte förrän sent 1500-tal som Bäckaskog slott fick sin nuvarande utformning, under den danska släkten Ramel 1573–1677.

Under 1800-talet arrenderades Bäckaskog av bland annat kronprins Oskar och Karl XV. I mitten på 1800-talet anlades en park i landskapsstil. Den kallas i dag för "vildparken". Under åren 1845–1872 hade parken sin storhetstid under Karl XV. I början av 1900-talet försvann en del byggnader och skötseln av parken eftersattes.

Rosornas slott

På 1950-och 60-talen fick Bäckaskog ett rejält uppsving. Nya park- och trädgårdsdelar skapades för att ge besökare kunskaper om äldre trädgårdsideal, växters namn och betydelse, till exempel Örtagården och den Bibliska trädgården. Slottet blev en vallfärdsort och känt som rosornas slott på grund av sina fantastiska rosodlingar.

Köksträdgården Bäckaskogs slotts-park. I bakgrunden ett av slottets torn.

Foto: Thomas Fahlander

Slottsparken

I parkområdet till Bäckaskog ingår bland annat Slottsparken. Den utgör det område som ligger väster om slottet och går ner till stranden, och anlades någon gång mellan 1820 och 1840 när kronprins Oskar använde slottet som sommarresidens. Av de trädgårdsanläggningar som fanns innan nuvarande park anlades syns i dag i stort sett inga spår. Det fanns bland annat ett orangeri som i dag är borta. Vissa grundläggande strukturer som ett kanalsystem och trädgårdens gräns norrut syns dock. Vad gäller vegetation och gångsystem har de förenklats i takt med att träd, buskar och gångar har tagits bort eller har försvunnit.

Vildparken och köksträdgården

Vildparken, den parkdel som ligger nordväst om slottet, har karaktär av lövskog med ett väl utbildat fältskikt. Området har historiskt varit omväxlande ängs- och åkermark. Den stora omläggningen skedde kring mitten av 1800-talet. Köksträdgården begränsas av allén mot entréområdet i öster, Slottsparken i söder, Vildparken i väster och trädgårdens ekonomiområde i norr. Området är öppet med en dubbelhäck av thuja som dominerande inslag. Här finns också en labyrint av stora stenar, två buskage och två bokhäckar i söder. Bäckaskogs slott med tillhörande parkområde är statligt byggnadsminne sedan 1935.

Vild-parken i Bäckaskogs slotts-park. Sommar och grönska.

Foto: Thomas Fahlander

Hitta hit

Hitta till Bäckaskogs slottspark

Barumsvägen 255, 290 34 Fjälkinge

Hitta på Google Maps