I Lundagård finns Archeologicum/Arkeologen (f d Theologicum). En tvåvåningsbyggnad i rött handslaget tegel på Sandgatan i Lund. Den uppfördes för den anatomiska institutionen år 1853.

Archeologicum ritades av arkitekt Hans Jakob Strömberg och 1853–1897 användes den av anatomiska institutionen. Därefter tog geologiska institutionen över. 1930 flyttade teologiska institutionen in och byggnaden gick då under namnet Theologicum.

1952 gjordes en del ändringar i interiören efter ritningar av arkitekt Klas Anselm. Fyra små rundbågiga fönster i norra gavelspetsen kom till vid denna ombyggnad.

Arkeologiska institutionen

Arkeologiska institutionen flyttade in i början på 1990-talet och numera kallas byggnaden Archeologicum. Arkeologerna lämnade huset 2014. I dag är byggnaden hemvist för Lunds universitets etikprövningsnämnd och lönekontor. I oktober 2018 flyttade lönekontoret och ersattes av delar av universitetets stab.

Byggnaden blev statligt byggnadsminne år 1971.

I dag är Lunds universitet hyresgäst.

Hitta hit

Hitta till Archeologicum (f d Theologicum) i Lund

Sandgatan 1, 223 50 Lund

Hitta på Google Maps