Läs mer Läs mer

Mer information hittar du på Araslövs kyrka 

Araslövs kyrka i Kristianstad är en medeltida gårdskyrka som varit med om krig, använts som magasin och så småningom som mejeri och statarbostad. Kyrkan har gått i arv i många generationer innan den skänktes till staten 1950.

Kyrkans äldsta delar är från 1200-talet och den uppfördes troligen av de boende på gården i Araslöv. Den är den enda av de nio statligt ägda medeltida kyrkorna som är uppförd i tegel. Långhusets stomme och koret är bevarade från 1200-talet liksom sydportalen med sin rikt beslagna dörr. Rester av tegelvalv i byggnadens inre kan vara samtida med den ursprungliga huskroppen vilket i så fall betyder att kyrkorummet varit välvt redan från början. Under sen medeltid tillbyggdes ett kraftigt stentorn vars nedre del senare inkorporerades med långhuset.

Araslövs gamla kyrkas medeltida portal.

Foto: Melker Dahlstrand

Från kyrka till mejeri

Vid den här tiden var området danskt och kyrkan har gått i arv i olika danska och svenska släkter genom århundradena. År 1632 blev den sockenkyrka men inredningen förstördes i Skånska kriget 1675–79. Kyrkan byggdes därefter om till magasin och övre delen av tornet revs och långhuset höjdes två våningar. Under 1800-talet användes kyrkan för mejeriverksamhet och som statarbostad och kyrkan försågs då med trappgavlar av tegel och nya fönster. Inredningen försvann men känslan av medeltid finns fortfarande kvar i kyrkans form.

Tak och fasader repareras

Efter att ha stått övergiven en tid genomfördes 1929 en restaurering av kyrkans tak och fasader i arkitekten Erik Lundbergs regi.

Restaurerade medel-tida väggmålningar i Araslövs gamla kyrka.

Foto: Riksantikvarieämbetet

Väggmålningar av Vittskövlegruppen

På 1950-talet fick Araslövs kyrka en donation av de tidigare ägarna, syskonen Hans Ramel och Gunilla Mannerstråle, som användes till att restaurera väggarna inne i kyrkan. Under lager av kalk fanns väggmålningar i olika gott skick. Målningarna på den norra väggen i koret är de bäst bevarade och föreställer Jesu födelse och Konungarnas tillbedjan. På den östra väggen finns fragment av Uppståndelsen. Målningarna i långhuset är för skadade för att kunna tydas.

Målningarna tros vara från 1470-talet och är troligen gjorda av Vittskövlegruppen. Den så kallade Vittskövlegruppen verkade mellan åren 1450–1475 i Vittskövle, Araslöv, Emmislöv, Hällestad, Knislinge, Köpinge, Långaröd, Maglehem, Norra Strö, Ravlunda, Tosterup, Östra Sönnarslöv och Ysane.

Populär för vigsel

Araslövs kyrka är idag en populär plats för vigslar. Kyrkan ägs av staten och såväl borgerliga som kyrkliga vigslar är lika välkomna. Kontakta Araslövs församling om du är intresserad av att hyra och boka kyrkan.

Statens fastighetsverk tog över förvaltningen av Araslövs kyrka från Riksantikvarieämbetet 2015.

Hitta hit

Hitta till Araslövs kyrka

Araslövsvägen 33, 291 75 Färlöv

Hitta på Google Maps