Besöksmål Besöksmål

Ales stenar är alltid öppet för besök.

Sveriges största och bäst bevarade skeppssättning ligger storslaget belägen ovanför byn Kåseberga på Österlens sydkust. Ales stenar är ett av Skånes mest populära besöksmål – en naturskön och spännande plats som lockar människor året om.

Skeppssättningen är daterad till omkring år 600–1000 e.Kr. och består av 59 stora stenblock som vardera väger omkring fem ton. Skeppssättningen är totalt ungefär 67 meter lång och 19 meter bred och är därmed Sveriges största.

Ales stenar nära Hammars backar och Kåsebergaåsen

De stora stenarna utgör en imponerande syn där de ligger, 32 meter över havet på Kåsehuvud, med utsikt över den branta kusten och Bornholm. Hit kommer varje dag, året runt, besökare som vill njuta av den speciella atmosfären och den storslagna vyn över havet. Även den omgivande naturen är väl värd ett besök. Både i Hammars backar och på Kåsebergaåsen finns en imponerande artrikedom. Betesmarkerna har en speciell flora som skapar gynnsamma förutsättningar för ett stort antal fjärilsarter. I landskapet, med sin ovanliga sandstäppsvegetation, finns också ett rikt fågelliv.

Omdiskuterat fornminne

Ales stenars funktion har, liksom den exakta dateringen, varit omdiskuterad. Olika teorier har genom tiderna ställts mot varandra. Vid två tillfällen, 1916/1917 och 1956–59, restaurerades skeppssättningen. Restaureringen 1916/1917 är dåligt känd, men de ingrepp som gjordes var förmodligen inte så stora som de 1956–59. Då gjordes omfattande schaktningsarbeten med grävmaskin och bulldozer, utan närmare uppföljning av arkeologer.

Betande får på markerna kring Ales stenar. Vy mot vattnet.

Foto: SFV

Mer kunskap i dag

Sedan slutet av 1980-talet har flera arkeologiska och geologiska undersökningar ägt rum, så i dag vet vi betydligt mer om Ales stenar.

Undersökningarna visar bland annat att man i uppförandet genomgående använt block med långsmal form. Denna form är ganska sällsynt när det gäller flyttblock, som oftast är runda eftersom de transporterades med inlandsisarna. Blocken i skeppets sidor består av graniter och gnejser, medan de fyra mittblocken är av sandsten.

Mellan åren 1987 och 2005 gjordes undersökningar inom ramen för det tvärvetenskapliga projektet ”Ales stenar och Kåsebergaåsen”. De omfattar ungefär 13% av ytan inom skeppssättningen och berör också 32 av skeppssättningens block. Resultatet av dessa finns i ett kunskapsunderlag om fornlämningen som Länsstyrelsen i Skåne lät ta fram genom Riksantikvarieämbetet år 2012.

Träkol från olika delar av skeppssättningen har kunnat dateras med hjälp av kol 14-metoden. Inte mindre än sju olika sådana analyser visar att skeppssättningen uppfördes någon gång under perioden 500–1000 e. Kr.

Ales stenar förvaltas sedan januari 2015 av Statens fastighetsverk.

Hitta hit

Hitta till Ales stenar

Kåseberga, 271 78 Löderup

Hitta på Google Maps