Besöksmål Besöksmål

Mjäryd gravfält är öppet för besök 

Mjäryds kullar i Ljungby kommun är ett gravfält med omkring 175 gravar varav 130 är högar från yngre järnåldern. Här finns också stenar från äldre järnåldern. Bland kullarna reser sig den så kallade Jättehögen, en mäktig grav inredd för en betydande man eller kvinna.

I den bördiga bygden omkring Prästebodaån har ett rikt folk levt under järnåldern. Området hade bästa möjliga jordbruksmarker av vilka det finns odlingsspår kvar än idag.

Runt den brukade marken fanns befolkningens gårdar och en gravplats. Av de cirka 175 gravar som finns här är 130 från den yngre järnåldern (500-1000-talet e Kr). 42 resta stenar och en stenkrets är från järnålderns äldre del (500 f Kr - 500 e Kr).

Namnet Mjäryd tros komma av röjningen vid mjälen där ordet mjäle betyder lös fin sandjord.

Gravarna från yngre järnåldern

I gravarna från yngre järnåldern hittade arkeologerna spår av en rik överklass. I kvinnogravarna hittades glaspärlor och dräktspännen, i männens gravar vapen och den utrustning en krigare till häst behöver. Svärd har man också hittat och man vet att vapen och krigaridentitet var viktigt i de övre skikten av den yngre järnålderns samhällsklasser. Fynden tecknar en bild av förebilden till den medeltida riddaren.

Vikingatiden - runstenar restes av de mäktiga

Under vikingatiden som infaller cirka 800-1050 e Kr styrdes de så kallade folklanden av "småkungar" med lokala storbönder som kungens representanter. De här storbönderna begravdes sedan i påkostade gravar fyllda med vapen och andra föremål som kunde symbolisera makt och rikedom.

Under Smålands kristnande (under 1000-1100-talen) var det storbönder som lät bygga kyrkorna. De manifesterade också sin makt och rikedom genom att resa runstenar. Storbönderna kunde vara såväl män som kvinnor.

Förvaltningen av Mjäryds gravfält

Mjäryds gravfält är en av de fastigheter som Statens fastighetsverk fick ta över förvaltningen av från Riksantikvarieämbetet den 1 januari 2015.

Hitta hit

Hitta till Mjäryd gravfält

Mjäryd, Södra Ljunga Socken, Ljungby

Hitta hit på Google Maps