Besöksmål Besöksmål

Kronobergs slottsruin är öppet för besök. Mer information hittar du här kulturparkensmaland.se

Kronobergs slottsruin är en vacker ruin som har sitt ursprung i 1400-talet, en kvadratisk byggnad med två hörntorn belägen på en holme i Helgasjön strax norr om Växjö. Den har en karg utsida med en lummig insida som kittlar fantasin och är väl värt ett besök.

Biskopen i Växjö lät i mitten av 1400-talet uppföra en biskopsborg på en holme i Helgasjön på bekvämt avstånd från domkyrkan i staden. Han var inte ensam. För att säkra sig i orostider lät de flesta svenska biskopar göra samma sak. Här i gränstrakterna mot Danmark var det särskilt oroligt och det gick hett till. Redan efter ett par år brändes borgen ner men byggdes snabbt upp igen.

Namn vid länsindelningen 1639

Gustav Vasa drog in kyrkans egendomar till staten och den historia som följer är ett återkommande nedbrännande och återuppbyggande. Inte mindre än fyra gånger föll borgen i danska händer men kunde alltid återtas. Kronobergs slott fick sitt namn då Kronobergs län blev det största länet, när Småland fick en ny länsindelning 1639. När krigen var slut var slottet i hyggligt skick, men borgen hade spelat ut sin roll som gränsfäste och fick förfalla till ruin. Kronobergs slottsruin är en av de fastigheter som överfördes till Statens fastighetsverk från Riksantikvarieämbetet i januari 2015.

Konsten att vårda en ruin

Att vårda ruiner är en utmanande uppgift. De är byggda för att vara stabila och ointagliga men står nu med oskyddade murar. Och det är just som ruiner de har sitt värde och ska bevaras. Efter en diskussion kring Bohus fästning utanför Kungälv kom Statens fastighetsverk fram till en grundläggande princip: om en enstaka sten faller från en ruin (på ett för besökarna ofarligt sätt förstås) så får den ligga. Men om en hel mur rasar, då ska den resas upp igen. På så sätt bevaras helhetsintrycket medan den i små detaljer kan få fortsätta att försiktigt förändras på ruiners vis.

Slottsruinen med sin nya bro. Sommar och grönska.

Kronobergs slottsruin med sin nya bro. Foto: Mia Fernlund

Nya broar till Kronobergs slottsruin

När Statens fastighetsverk tog över förvaltningen av Kronobergs slottsruin 2015 stod det klart att det fanns ett akut renoveringsbehov av slottsruinens broar. De befintliga broarna från 1940-talet var i dåligt skick, de bärande stenkistorna var raserade och virket till viss del utslitet. När de byggdes 1935–46 återställdes vallgraven, strandpartiernas gränslinjer och broarna uppfördes i sina historiskt fastlagda lägen. Inför renoveringen gjordes marinarkeologiska undersökningar som bland annat visade att den tidigare brons undre delar vilat på fundament som förmodligen är från slottets tid.

Nya broar invigdes 2017

De nya broarna, ritade av Wikerstål Arkitekter, är två till antalet och 55 respektive 22 meter långa. Totalt har 24 pålar skruvats ner i sjöbotten för att hålla broarna på plats. Ok i corténstål håller ihop broarna och gångbanan är belagd med tätvuxen furu. Även en vindbrygga utan öppningsfunktion har byggts, en del som Växjö kommun finansierat tillsammans med Statens fastighetsverks hyresgäst Kulturparken Småland. De nya broarna invigdes i maj 2017 och besökare kan nu njuta både av utsikten, den vackra bron och av den upplevelse som väntar innanför slottsruinens murar.

Bilder

Kronobergs slottsruin. Stenvägg med dörröppning och små gluggar.

Kronobergs slottsruin. Foto: Mia Fernlund

Kronobergs slottsruin. Borggården. Mitt på gården står ett stort träd. Under det står ett bord och bänkar.

Kronobergs slottsruin. Foto: Mia Fernlund

Hitta hit

Hitta till Kronobergs slottsruin

Växjö Hovshaga-Sandsbro, 352 63 Växjö

Hitta på Googla Map