Besöksmål Besöksmål

Kånna högar är öppet för besök 

Kånna högar är Kronobergs läns största gravfält, bestående av 291 fornlämningar eller närmare bestämt 240 gravhögar, ett gravröse, 17 stensättningar, två domarringar, en järnåldersdös och 30 resta stenar. 

De största högarna är 20 meter i diameter och drygt två meter höga. Omkring 20 av högarna är ovala till formen medan övriga är runda. En av högarna har en rest sten på toppen och flera högar har kantrännor. Flertalet stensättningar är runda, men även två treuddar förekommer. Den största treudden är 20 meter i sida och har klumpstenar i uddarna. Domarringarna är 12 och 16 meter i diameter och består av 4 respektive 5 stenar som är upp till 1,75 meter höga.

Gravfältet är till största delen från yngre järnåldern. Järnåldersdösar hör dock oftast till den äldre järnåldern.

Järnåldersdösen består av tre resta hällar med öppen sida åt öster. På toppen av den norra hällen finns en skålgrop. På en av de resta stenarna finns en sentida runinskrift från 1800-talet. Röset, som är 18 meter i diameter och en meter högt, är sannolikt gravfältets äldsta gravmonument.

Ett silvermynt till dödsfärden

I samband med ett vägbygge på 1960-talet undersöktes tre gravar av arkeologer. I en av gravarna hittade man ett skelett med gravgåvor. I munnen låg ett illa medfaret silvermynt. Seden att lägga ett silvermynt i munnen för att kunna betala färden över floden Styx till dödsriket kan man hitta i den grekiska mytologin. I gravarna hittades också ett bronsspänne och en järnkniv med rester av ett träskaft.

Statens fastighetsverk tog över förvaltningen av Kånna högar från Riksantikvarieämbetet den 1 januari 2015.

Hitta hit

Hitta till Kånna högar, Ljungby

Kånna, 341 31 Ljungby

Hitta hit på Google Maps