Besöksmål Besöksmål

Hamneda gravfält är öppet för besök 

Att färdas genom Hamneda utan att lägga märke till fornlämningar är nästan omöjligt. Gravfälten från järnåldern ligger som en böljande matta längs landsvägen. De sätter sin prägel på landskapet och på byn. Vår historia känns mycket närvarande. Hamnedas gravfält ligger på bägge sidor om vägen, en gång i tiden har des sannolikt varit ett gravfält. Gravfältet på den södra sidan om vägen förvaltas av SFV.

Hamneda ligger söder om Ljungby i västra delen av Kronobergs län. Byarna Hamneda och Ellinge är belägna på var sin sida om ån Lagan och var levande samhällen redan under tidig järnåldern. Landskapet är förhållande vis öppet och flackt och omkring Hamneda finns böljande slättmarker.

Rikt utrustade kvinnogravar på Hamneda gravfält

På Hamneda gravfält eller som det också kallas Teschebergs gravfält finns idag 67 gravar från yngre järnåldern, de utgörs framförallt av så kallade högar. År 1893 undersöktes ett femtontal av dem och 1915 undersöktes ytterligare sex stycken. De döda hade bränts och kvar fanns de föremål de efterlevande hade valt att skicka med dem på färden. Tre av gravarna var rikt utrustade kvinnogravar med bronssmycken, glaspärlor, knivar, brynen, sländtrissa och lerkärl. Några andra gravar som innehöll bältesspännen och en metkrok är troligen mansgravar.

Hamneda gravfält är en av de fastigheter som Statens fastighetsverk övertog förvaltningen av från Riksantikvarieämbetet i januari 2015.

Hitta hit

Hitta till Hamneda gravfält

Hamnedavägen, 340 13 Hamneda

Hitta hit på Google Maps