Besöksmål Besöksmål

Ismantorps fornborg är öppen för besök.

Av Sveriges tusen fornborgar sägs det att de mäktigaste finns på Öland. Ismantorps var ”i drift” från år 200 till ungefär 600. Med en diameter på 125 meter är det en av våra största. 

Om Ölands fornborgar är de mäktigaste i landet är Ismantorps borg också Kalmar läns bäst bevarade fornborg. Andra öländska fornborgar har också haft husgrunder, men de har röjts undan vid odling eller tagits som byggmaterial till olika byggprojekt. I Ismantorps borg ligger alla 95 husgrunder kvar.

Undersökningar har visat att borgen aldrig varit permanent boende utan troligen använts till militära övningar och samlingsplats. Ny forskning visar att fornborgarna inte bara var till för försvar i orostider utan också fungerade som aktiva marknadsplatser.

Gåtan med de nio portarna

Ismantorps borg har haft nio stycken portar, vilket ansågs vara unikt. Ur försvarssynpunkt skulle det ha varit en nackdel att ha många portar, så därför har forskarna spekulerat i att de nio portarna har att göra med niotalet i den fornnordiska mytologin. 

Port genom muren kring Ismantorps forn-borg.

Foto: Annie Andersson

Man har också tittat på utländska borgar som också lär ha haft nio portar. Senare undersökningar tyder på att Gråborg lite längre bort också kan ha haft nio portar, som senare dolts eller försvunnit under tillbyggnationer som gjordes under tidig medeltid.

Vägen till Ismantorps borg är väl skyltad. 350 meters gångväg från borgen ligger en parkering med toalett. För den som har svårt att gå finns en alternativ väg från parkeringen som är lite lättare, den är drygt 400 meter lång.

Ismantorps fornborg är en av de fastigheter Statens fastighetsverk tog över från Riksantikvarieämbetet den första januari 2015.

Hitta hit

Hitta till Ismantorps fornborg

Ismantorps borgväg, 38793 Ismantorp

Hitta på Google Maps