Besöksmål Besöksmål

Grimskärs skans är öppen för besök 

Namnet Grimskär är känt ända sedan 1534 och lär syfta på att det då fanns en grima – ett grinande huvud på en stolpe – uppsatt på skäret där Grimskärs skans första permanenta befästning uppfördes år 1623. Griman ska ha varnat för revet och fungerat som inseglingsmärke.

Även om det var först i början av 1600-talet som Grimskärs skans befästning uppfördes går historien längre tillbaka än så. Under 1400- och början av 1500-talet belägrades Grimskär hela 12 gånger. 1564 hade ett blockhus uppförts på Grimskär till skydd för det södra inloppet till Kalmarsund.

Grimskär belägrades sammanlagt sex gånger under vasatid. I samband med en belägring 1611 anlades som fältbefästning en skans. Den tidigare nämnda permanenta befästningen uppfördes med sten och vall.

Viktig del av försvaret fram till 1760-talet

1650 var skansen svårt förfallen och restaurerades därför 1678. Ytterligare en restaurering gjordes 1719. Skansen var ett viktigt skydd fram till 1760-talet men förlorade sen sin betydelse. Den avfördes tillsammans med Kalmar stadsbefästning från rikets fasta försvar 1822.

Nästa gäst på Grimskär var Kungliga lotsverket som övertog ön 1837. En fyr och en lotsplats anlades och åt fyrmästaren byggdes ett hus på skansens sydöstspets.

Grimskär minstation

Den sista fyren slocknade på Grimskär år 1941 då den ersattes av en ny placerad i havet vid Skansgrundet. Istället byggdes en minstation på ön som bemannades av Minspärrtropp Kalmar som tjänstgjorde här till 1988. Åtta minor, vardera med 200 kilo trotyl, låg i minspärr vid Grimskär redo att sänka eventuella fiendefartyg i farleden. Kalmar skulle inte bli brohuvud när någon försökte invadera Sverige.

Grimskärs skans är statligt byggnadsminne sedan 1935. Statens fastighetsverk övertog förvaltningen 1993.

Hitta hit

Hitta till Grimskärs skans

Grimskär, Kalmarsund, 392 31 Kalmar

Hitta på Google Maps