Besöksmål Besöksmål

Eketorps borg har öppet för besök. Mer information hittar du här: Eketorps borg

Historien om Eketorps borg på södra Öland är en berättelse i tre akter – fyra om man räknar med dagens användning.

Eketorp I. Så kallar vi idag det första byggnadsskedet, 300–400 e Kr. Vid den tiden fungerade borgen som en tillflyktsort för bygdens befolkning. Ursprungligen hade borgen en diameter av 57 meter med ett 20-tal radiellt placerade hus med öppna gavlar mot ett centralt torg. Brunnen mitt på gården, uppmärksammades av Linné på hans Öländska resa, den 8 juni 1741. Den har funnits där sedan borgens äldsta period och ger fortfarande vatten. Den senare bebyggelsen vid platsen gjorde att de tidiga stadierna av Eketorp I skadades i tämligen hög utsträckning. För redan under 400-talet ändrade bebyggelsen karaktär och kom att hysa en bofast befolkning (Eketorp II).

Fritt kring-strövande små svartfläckiga grisar i Eketorps fornborg.

Foto: Eva Rosander

Eketorp II och III

Eketorp II fungerade som en befäst bondby med både bostadshus, fähus och förråd. Från denna period har man bland annat hittat smycken och vapen. Bosättningen övergavs på 700-talet men återuppbyggdes 300 år senare, som en stor borg med två ringmurar (Eketorp III). De som levde här försörjde sig huvudsakligen på handel och hantverk och tycks ha varit relativt välbärgade. Arkeologerna fann bland annat ett förhållandevis stort antal smycken, redskap, utrustning för hästar och vapen från denna tid. Till området mellan den inre och yttre muren lokaliserades den eldfarliga verksamheten, bland annat smedjorna.

Den rekonstruerade stenmuren kring Eketorps borg. Muren är krenelerad. Ovanför porten sitter en röd flagga med en gul häst.

Foto: Eva Rosander

Mitt på Alvaret

Få platser i Sverige har så många fornminnen som Öland. Här finns 19 fornborgar från järnåldern, men det är bara en som har grävts ur helt och rekonstruerats – Eketorps borg. De arkeologiska utgrävningarna gjordes mellan 1964–74, rekonstruktionerna påbörjades därefter och 1984 invigdes museet i den återuppbyggda borgen av kung Carl XVI Gustaf. Projektet “Eketorp rediviva” var det mest omfattande i sitt slag i Sverige med särskilda medel anvisade till Riksantikvarieämbetet. Förhoppningen var att Eketorps borg, då som nu, skulle stimulera intresset för arkeologi och kulturhistorisk forskning.

Rekonstruerade trä-hus i Eketorps fornborg.

Foto: Annie Andersson

Guider levandegör historien

I dag reser sig åter den imponerande ringmuren på Stora Alvaret. Innanför muren finns rekonstruerade hus från järnålder och medeltid. Man kan besöka bostadshus, fähus och förrådshus, som byggts upp med gamla hantverksmetoder och material. Guidade turer ges under sommarhalvåret. Ett urval av fynden finns utställda i ett museum.

Hitta hit

Hitta till Eketorps borg

Eketorps borg

Hitta på Google Maps