Bårby borg är en fornborg på södra Öland. Den ligger strax söder om Bårby by i Mörbylånga socken. Borgen, som består av en stor halvcirkelformad stenvall, är den enda av öns fornborgar som utnyttjar en naturlig bergbrant.

Fornborgen Bårby borg består av en mäktig halvcirkelformad stenvall som går fram till landborgskanten. Landborg är en höjdplatå som är tydligt markerad i det omgivande landskapet. Borgens diameter är 150 meter. Genom sitt läge vid den höga landborgskanten har man en god utsikt över Kalmar sund, vilket gav borgens innevånare möjlighet att tidigt upptäcka fiendeskepp i horisonten. 

Bårby borg, den naturliga branten med utsikt mot Kalmarsund. Vinter och barmark.

Foto: Micael Edlund

Dåtidens radhus

Arkeologiska fynd visar att borgens inre har varit uppodlad mark och att borgen bebyggts under två olika perioder. Dels under folkvandringstiden och dels under medeltiden. Borgen användes ända fram till 1600-talet. Även om borgens form är olik de andra borgarnas på Öland har den funnits vid samma tid som Eketorp och Gråborg. Bebyggelsen kan ha liknat det vi i dag skulle kalla radhus, man utnyttjade det begränsade utrymmet på bästa vis.

I borgvallens östra del ligger den ursprungliga porten, som precis som portarna i Eketorp och Gråborg varit murade och täckta av ett valv. Bårby borgs ursprungliga port är sedan länge raserad. Borgen har under båda sina bebyggda perioder varit försvarsanläggning. Genom sitt läge med utsikt över Kalmar sund har man haft bra uppsikt över fartyg på väg in mot land och bra försvar åt alla väderstreck. Under medeltiden förstärktes borgen mot härjningar av baltiska pirater.

Bysantinskt guldmynt från 500-talet

Flera arkeologiska fynd har gjorts i borgen från alla tidesepoker i dess historia. Det äldsta och mest kända fyndet är ett bysantinskt guldmynt präglat för kejsar Justinius, 518-527 e Kr. Andra fynd har varit lerkärl, knivar, kammar och dräktspännen.

2014 påbörjades undersökningar av området med modern georadarteknik. Det fungerar ungefär som ett ekolod och kan rita upp platsen utan att man behöver gräva.

Bårby borg är en av de fastigheter som Statens fastighetsverk tog över från Riksantikvarieämbetet den första januari 2015.

Hitta hit

Hitta till Bårby borg

136, 380 62 Mörbylånga

Hitta på Google Maps