Besöksmål Besöksmål

Du kan besöka Visingsborg och Näs slottsruin. https://www.visingso.net/

Efter närmare hundra års byggtid stod Per Brahe den yngres slott Visingsborg färdigt år 1662. I dag är det inte helt lätt att föreställa sig dess prakt men detta slott hade sex torn och fasaden var putsad i vitt och gult.

Visingsö har varit i kronans ägo sedan tidig medeltid. På öns sydspets lät någon av de sverkerska kungarna bygga Näs slott under 1100-talet. Visingsö blev ett av kungamaktens starkaste fästen ända fram till början på 1300-talet.

Magnus Ladulås dog på ön år 1290. Magnus son Birger kom då till makten, han hamnade i stridigheter med sina bröder – hertigarna Valdemar och Erik.

Näs slottsruin. Utsikt över Vättern.

Näs slottsruin. Foto: Bert Leandersson

Efter Nyköpings gästabud 1317, då Birger lät fängsla och svälta ihjäl sina bröder, utbröt ett uppror i landet. Under dessa oroligheter förstördes borgen på Visingsö men de kungliga egendomarna stannade kvar i kronans ägo.

År 1562 tilldelade Erik XIV Visingsborg till den nyblivne greven Per Brahe den äldre. Han var son till riksrådet Joakim Brahe och Margareta Eriksdotter, Gustav Vasas syster. Förläning innebar att driva en gård och behålla intäkterna själv, de var ett sätt att avlöna ämbetsmän i staten utan att ge dem lön i pengar.

Ett praktfyllt bygge

Per Brahe började uppföra Visingsborgs slott vid öns östra strand, det tog nästan 100 år att bygga. Slottet var praktfullt med förgyllda spiror och trappgavlar, det inrymde salar och ett stort bibliotek. Till slottet hörde också en trädgård med närmare tvåtusen fruktträd.

Slottet brann 1718 och i dag återstår en ruin.

Visingsborg och Näs slottsruin är två av de fastigheter som Statens fastighetsverk tog över från Riksantikvarieämbetet den första januari 2015.

Läs mer om vad du kan göra på Visingsö.

Bilder

Visingsborgs slott. Den öppna ytan inne i ruinen är täckt med gräs.

Visingsborgs slottsruin. Foto: Per Nelander

Visingsborgs slottsruin sedd genom porten i försvarsvallen.

Visingsborgs slottsruin. Foto: Bert Leandersson

Näs slottsruin omgiven av sommargrönska. Stenmurarna är gräsbevuxna.

Näs slottsruin. Foto: SFV

Hitta hit

Hitta till Visingsborgs och Näs slottsruin

Visingsborgs slottsruin, 560 34 Visingsö

Hitta på Google Maps