På 1680-talet genomförde Karl XI reduktionen, kronan återtog många av adelns gods och gjorde om dem till arrendegårdar eller boställen för militärer. Visingsö gjordes om till en kungsgård som disponerades av Jönköpings landshövdingar.

På kungsgården finns kungsgårdsladorna eller ryssladorna som de också kallas. Det var från början fyra längor som bildade en kringbyggd gård, två av längorna finns kvar i dag. Båda är byggda i korsvirkesteknik och har tegeltak. Norra längan från 1729 användes ursprungligen som oxhus, några år senare byggdes den östra längan som stall och foderlada.

Kungsladorna blev statligt byggnadsminne 1935.

Besök Ekskogen på Visingsö

Vandra genom Sveriges största sammanhängande ekskog, planterad år 1831, tänkt för flottans båtbygge. Numer görs båtar av pansarplåt och kolfiber, så skogen står vackert kvar på ön.

Läs mer om vad du kan göra på Visingsö.

Fakta

Markfördelning

Visingsborgs kungsgård består av totalt 553 hektar, varav:

  • 483 hektar skogsmark
  • 30 hektar åkermark
  • 2 hektar betesmark
  • 38 hektar övrig mark

Bilder

En av Kungsladorna på Visingsö. En vitputsad korsvirkes-byggnad med tegeltak.

Kungsladorna på Visingsö. Foto: Thomas Fahlander

Interiör, en av Kungsladorna på Visingsö. Genom gavelns plankvägg strilar sol-ljus in.

Kungsladorna på Visingsö. Foto: Thomas Fahlander

Interiör, en av Kungsladorna på Visingsö. Loft med golv av glesa brädor.

Kungsladorna på Visingsö. Foto: Bert Leandersson

Hitta hit

Hitta till Kungsladorna på Visingsö

Kungsgården, 560 34 Visingsö

Hitta på Google Maps