Besöksmål Besöksmål

Du kan besöka Nidingen. Läs mer på: dest-gottskar-nidingen.se

På vackra Nidingen ligger en av Sveriges första fyrplatser. Den är synnerligen välbehövd – av alla skeppsvrak i närheten att döma. I dag är fyrarna automatiserade, och istället för fyrvaktarfamiljer häckar tretåiga måsar, ornitologer samt konferens- och vandrarhemsgäster här.

Nidingen ligger utanför Hallandskusten, fem sjömil sydväst om Onsalahalvön. Ön är en kilometer på längden och 300 meter på tvären där den är som bredast. Fyrplatsen kom till redan 1624 och är Sveriges enda bevarade med dubbelfyr. I farvattnen runt ön ligger omkring 700 vrak efter fartyg som gått på de förrrädiska reven – Nidingen är landets mest olycksdrabbade fyrplats.

Utsikt från en av de gamla fyrarna på Nidingen.

Foto: Bert Leandersson

Här skrevs fyrhistoria

År 1658 blev Halland, Bohuslän och Blekinge svenska. Halland hade upplåtits av Danmark till Sverige redan 1645 och därmed blev Nidingen, som haft fyr sedan 1624, en svensk fyrplats.

De fyrar som övertogs var förmodligen två så kallade vippfyrar, bestående av en lång arm som höll upp en järnkorg med glödande stenkol.

Nidingen var troligen den första fyrplatsen i världen med dubbelfyr och anledningen var att man behövde kunna skilja Nidingen från den danska ön Anholts enkla vippfyr.

Mistsignalering och nya fyrar

Vippfyrarna var gjorda av trä och fattade lätt eld. På 1660-talet ersattes de av stenkolseldade järngrytor som ställdes direkt på marken.

Under 1700-talet påtalades att Nidingen behövde en bättre fyr, men någon ny kom inte till stånd. Istället lät man 1776 uppföra en så kallad mistklocka i en stapel, vilket var den första fasta stationen för mistsignalering i världen.

År 1834 uppfördes dubbelfyrarna av sten, som står här än i dag. 1916 bodde tre familjer med sammanlagt 23 barn på ön. De gamla fyrtornen släcktes 1946, då en ny betongfyr hade uppförts. Året innan hade också en kassunfyr byggts på ett undervattensrev utanför ön.

Sedan 1970-talet är fyrplatsen automatiserad och den sista fyrvaktaren flyttade 1979.

Nidingen är en så kallad kronoholme och de tre fyrarna är statliga byggnadsminnen. Ön är i dag även naturreservat.

Unika möjligheter för konferens och fågelskådning

I dag finns ett vandrarhem med utmärkta konferensmöjligheter på Nidingen. Upp till 12 personer kan konferera i en unik miljö med avskildhet, gourmetmat och fantastiska skärgårdsupplevelser.

Ön är också ett favoritställe för ornitologer, eftersom det är den enda platsen i Sverige där den tretåiga måsen häckar.

Del av fyrplatsen på Nidingen. Två äldre fyrtorn och omgivande byggnader. Det ena tornet är dolt av ett gult hus, bara lanterninen sticker upp.

Foto: Karin Gadde Jennische

Hitta hit

Hitta till Nidingen Kungsbacka

Nidingen, 439 94 Onsala

Hitta till Nidingen på Google Maps