Besöksmål Besöksmål

Tingstäde fästning är öppen för besök. Mer information hittar du här Tingstäde fästning 

Tingstäde fästning, intill Bulverket i Tingstäde träsk på norra Gotland, anlades 1898–1917. Fästningen skulle fungera som förråd och mobiliseringsplats och med en besättning på 5000 man hindra fientliga trupper från angrepp mot söder.

Tingstäde fästning. En liten gård nere i fästningen. Väggarna är klädda med grå kalksten, dörrar och fönsterluckor är av plåt.

Foto: Per Nelander

Tingstäde fästning är en gördelfästning med flera enskilda skansar, som tillsammans omsluter en stor areal. I denna egenskap har Tingstäde fästning en viss likhet med fästningen i Boden, fast i mindre skala.

Tingstäde Skans I

Statens fastighetsverk förvaltar Skans I i norr, intill träsket. Det är den största skansen och den enda som är permanent bestyckad med kanoner i pansarkupoler. Skansen skulle ha en besättning på 300 man i krig.

Avsaknaden av berg har inneburit att platsen har grävts ut och skansen byggts i en grop i åsen. Byggnadsmaterialet utgörs av betong och kalksten. Särskilt kalkstensinslagen uppvisar stor hantverksskicklighet.

Hitta hit

Hitta till Tingstäde fästning

Bulverksvägen 5, 624 44 Tingstäde

Hitta på Google Maps