Besöksmål Besöksmål

Strandridarebostället är öppet för besök. Mer information hittar du här: Ljugarn

I det gamla Strandridarbostället kan du få en inblick i hur strandridarna, som drev in tull till Visby, levde. I dag är bostället tullmuseum och tullhuset omgjort till vandrarhem.

Strandridarna var tulltjänstemän vid de lanthamnar på Gotland som exporterade till exempel trä, kalksten och tjära. De såg till att Visby fick tull på utförda varor på samma sätt som om varorna hade passerat Visby.

Bönderna byggde hus till tulltjänstemännen

Bönderna på Gotland var fram till 1827 ålagda att bygga och underhålla boställen och bryggor åt strandridarna. Den ursprungliga strandridaregården uppfördes omkring 1730 av bönderna i närliggande socknar. I Ljugarn bodde mellan 1728 och 1822 nio strandridare och deras familjer i gården.

Interiör, strandridarebostället. Framför ett fönster står ett bord och en stol. Genom fönstret syns trädgården och en gul byggnad.

Foto: Mia Fernlund

Ett vandrarhem och ett museum

Det nya tullhuset byggdes 1853 och ersatte då strandridaregården som bostad åt den tidens tulltjänstemän.1928 stängde man även tullhuset. Båda husen finns kvar nere vid hamnen. Det nya tullhuset gjordes 1966 om till vandrarhem och strandridarebostället är numera Gotlands Tullmuseum.

Tidigare renoveringar

I början på 1970-talet gjordes en genomgripande renovering av Strandridaregården och bland annat putsades väggarna om med den så kallade snusputsmetoden, som ger en ojämn och levande yta. I mitten av 1990-talet kalkavfärgades huset. Faltaken tjärsmordes 1995 och nya dörrblad tillverkades 1996.

I dag är Svenska Turistföreningen och Föreningen Ljugarn hyresgäster.

Hitta hit

Hitta till Strandridarebostället

Ljugarns hamn, 62365 Ljugarn

Hitta på Google Maps