Besöksmål Besöksmål

På sommaren är ruinen öppen för besök av turister och andra intresserade. Vintertid kan man åka skridskor i ruinen. Mer information hittar du här: Gotlands museum

Nära stora torget i Visby ligger S:ta Karins ruin, eller S:ta Katarina som den ursprungligen hette. Av de 13 kyrkoruinerna i Visby är S:ta Karin den största.

Franciskanerna kom till Visby 1233 och började efter något decennium att bygga en första klosterkyrka. Rester av den ursprungliga kyrkobyggnaden syns i ruinen S:ta Karins utskjutande västparti och i sydmuren. Under sista kvartalet av 1300-talet uppfördes stora byggnadsarbeten av dominikanermunkar och det är sedan dess kyrkoruinen har sitt nuvarande omfång. Många anser att S:ta Karins ruin är den vackraste kyrkoruinen i Visby. Något som är speciellt med kyrkan är att valven byggdes av tegel, det är unikt i Visby där alla andra liknande byggnadsverk byggts av kalksten.

Gotiska drag i S:ta Karin

Ruinen består av ett rektangulärt långhus med tornliknande utskjutande parti i väster och ett tresidigt korutsprång i öster. I långhuset finns två rader åttkantiga pelare. Valvbågarna har en spetsig form och alla fönster och portar har gotiska drag utom några av fönstren i det utskjutande västpartiet där det i stället är höga smala rundbågiga fönster.

Sankta Karins ruin. Höga, gotiska valvbågar i ljus sten. På vissa ytor sitter tegel kvar,

Foto: Mia Fernlund

Ett ras år 1402 vållade stor skada. Efter de påföljande reparationerna invigdes tio år senare (1412) kordelen. Arbetet fortsatte därefter i långsammare takt och avstannade helt i mitten av 1400-talet utan att långhuset blivit fullt utbyggt. Kyrkan och klosterbyggnaderna på dess södra sida var färdigbyggda cirka 1250 men redan 50 år senare hade franciskanerorden blivit så pass populär att man var tvungen att bygga ut klosterkyrkan. Med S:t Nicolaus kyrka som förebild gjorde man S:ta Karins kyrka bredare och koret fick vackra höga fönster.

Åter i bruk efter många sekler

Klostret var i bruk till slutet av 1520-talet då den danska reformationen kom till Gotland och både kloster och kyrka övergavs av gråmunkarna. Byggnaderna fick sedan långsamt förfalla. Stora konserveringsarbeten gjordes på 1930-talet och 1957 i S:ta Karins ruin. Många besöker den vackra gamla ruinen. På sommaren är ruinen öppen för besök av turister och andra intresserade. Vintertid kan man åka skridskor i ruinen.

I januari 2015 tog Statens fastighetsverk över förvaltningen av kyrkoruinen S:ta Karin från Riksantikvarieämbetet.

Hitta hit

Hitta till Sankta Karins ruin

Stora TORGET 2, 621 56 Visby

Hitta på Google Maps