Besöksmål Besöksmål

Karlsvärds fästningsruin är öppen för besök. Mer information hittar du här Karlsvärds fästningsruin 

Utposten Enholmen är en plats som ger en tydlig bild av Gotlands roll i den svenska försvarshistorien. Det är en karg ö med vid, vacker utsikt och med välbevarade fästningsruiner och andra senare militära byggnader.

Enholmen ligger i inloppet till Slite på Gotland. Under århundraden har ön spelat en viktig roll för Gotlands försvar. Här finns välbevarade fästningsruiner som ger en god bild av den forna fästningens struktur och de insatser som krävdes för att bygga den på 1600-talet. Den femuddiga bastionen med strandbatterier var på sin tid en mycket modern fästning. En modernitet som den kanske aldrig mer kunde skryta med.

År 1657 påbörjades bygget av en femhörnig bastion med lågvall, arbetet avbröts dock innan det var klart. 1711 återupptogs det i en första omgång som sedan skulle följas av flera. När den till slut stod klar 1771 kallades den Carlsswerd där de fem bastionerna fick anspela på detaljer från Karl XII:s svärd: Doppskon, Knappen, Fästet, Klingan och Baljan.

Ändrad försvarsstrategi, kolera och återbefästning

1788 kom ett beslut att riva fästningen. Sveriges ändrade försvarsstrategi baserades på ett ökat hot från öster. Karlsvärds fästning ansågs ha en olämplig plan och vara onödig och kostsam.

1831 nådde koleran Östersjöns kuster och en karantänstation inrättades på ön. Man byggde också ett kolerasjukhus. När Krimkriget bröt ut 1853 förklarades Slite som krigshamn och Enholmen började återbefästas. Kolerasjukhuset och karantänstationen flyttades till ön Asunden. På Enholmen uppfördes två kassematterade försvarsverk som var klara 1858. (En kassematt är ett hålrum för placering av artilleripjäser i ett försvarsverk).1904 ersattes anläggningarna på Enholmen med batterier vid Mojner på stranden söder om Slite. 1905 lades Enholmen ner som befästning.

Vy över vattnet från Enholmen mot Slite med dess stora cementfabriker. I förgrunden en rund stenruin.

Foto: Mia Fernlund

Enholmen under världskrigen och i vår tid

Under de två världskrigen på 1900-talet var Enholmen bemannat av militär bevakningspersonal. Ett antal skytte- och observationsvärn uppfördes under denna tid längs stranden. Efter krigen har kustartilleriet i Fårösund använt Enholmen som plats vid beredskapsövningar. Under 1990-talet byggdes en minstation på ön men under 2010–11 avmilitariserades Enholmen. Fortifikationsverket säkrade och plomberade då öns samtliga militära anläggningar. Lämningarna på platsen är så välbevarade att Enholmen räknas till en av de få platser i Sverige där man kan beskåda militär historia från 1600-talet och fram till i dag.

Enholmen används i dag för viss turism arrangerad av Othem Boge Hembygdsförening, Slite Intresseförening och Slite Utveckling. Det tar inte mer än tio minuter med båt att ta sig ut till ön. Ute på ön finns ett rikt fågelliv och på somrarna betar får där.

Statens fastighetsverk förvaltar Karlsvärds fästningsruin på Enholmen sedan 2015.

Bilder

Exteriör, Karlsvärds fästning. Östra försvarsverket.

Foto: SFV/Josefin Volkert

Enholmen. Stenmur och gräsvall.

Foto: Mia Fernlund

Betande får bland den låga växtligheten på Enholmen.

Foto: Elisabet Hesseborn

Hitta hit

Hitta till Karlsvärds fästningsruin, Enholmen

Karlsvärds fästningsruin, Enholmen

Hitta på Google Maps