Besöksmål Besöksmål

Länsfängelset i Gävle är öppet för besök. Mer information hittar du här sverigesfangelsemuseum.se

Det gamla cellfängelset i Gävle har sedan invigningen 1847 sett många olika fångar komma och gå. I folkmun kallas det forna fängelset på Hamiltongatan 1 för "hotell Hamilton". Fängelsetiden är över sedan 1986. I dag åskådliggörs fängelsets historia av Sveriges fängelsemuseum som hyr lokaler här.

Sveriges Fängelsemuseum är idag inrymt i tio celler på det gamla fängelsets andra våning. Här kan man vandra genom fängelsets historia. Förutom olika temaceller, möter man i cellerna 35, 38 och 40 fångar från 1850, 1900 och 1986 – det år fängelset stängde. 

En ny fångvård i nyritade lokaler

När det öppnades i mitten av 1800-talet representerade Länsfängelset i Gävle en ny, mer humanitär, fångvård med separata celler för varje fånge. Det ersatte då delvis det gamla slotts- och länshäktet där alla typer av fångar tillbringade sin tid i stora gemensamma utrymmen. Tanken med de nya cellfängelserna var att internerna skulle isoleras från varandras skadliga inflytande. I en isolerad cell skulle de begrunda sina brott och komma på bättre tankar. Trots de goda avsikterna led cellfångarna svårt. Ensamheten och isoleringen bröt ner de intagna. En del förlorade förståndet efter att under flera år inte haft några mänskliga kontakter.

Länsfängelset i Gävle sett från gatan.

Byggnaden är T-formad efter det så kallade Philadelphiasystemet. Foto: Thomas Fahlander

Cellfängelse i T-form

Fängelset är byggt efter det så kallade Philadelphiasystemet. Celler placerades längs ytterväggarna på ömse sidor om en ljusgård som går genom hela byggnadens höjd. Byggnaden är T-formad och de administrativa delarna var belägna i T:ets stapel. Carl Fredrik Hjelm var Fångvårdsstyrelsens arkitekt vid den här tiden, hans byggnader präglas av nyklassicism. Cellfängelset i Gävle är ett av de tidigaste och bäst bevarade cellfängelserna i T-form i Sverige. Fängelset ligger nära Gävle slott och uppfördes på mark som avstyckades från själva slottsträdgården. I mitten av 1880-talet byggdes fängelset ut. Under 1900-talet tillkom bland annat gymnastiksal och en verkstadsbyggnad. Fängelset omges av ett plank med dubbla lutande sidor. På östra sidan av byggnaden ersattes planket av en tegelmur i början av 1900-talet. På norra sidan bildade planket ursprungligen en halvcirkelform med sju vandringsgårdar för internerna. Vandringsgårdarna flyttades senare till den västra sidan.

Byggnaden räddas

Fängelset moderniserades efter hand under 1900-talet men lades ner 1986. Därefter stod huset öde. En tid av kraftigt förfall med bland annat vattenläckor och omfattande skadegörelse följde. Efter en lång diskussion om byggnadens framtid förklarades fängelset som byggnadsminne 1998. Statens fastighetsverk inledde då en omfattande renovering av hela byggnaden. Målet var att återskapa fängelset som det var omkring 1920. Byggnaden fick en ljusgul färg, nytt plåttak och invändigt behöll man större delen av cellerna. Byggnaden anpassades även bland annat efter moderna krav på brandsäkerhet och tillgänglighet. Trots husets dystra historia är det en ljus och vacker arkitektonisk skapelse med stora skönhetsvärden som möter besökaren i dag.

Rastgård vid gamla länsfängelset i Gävle.

Rastgården. Foto: Thomas Fahlander

Hitta hit

Hitta till Länsfängelset i Gävle

Hamiltongatan 1 & 3, 802 66 Gävle

HItta på Google Maps