Besöksmål Besöksmål

Till Gran kan du ta dig med egen båt eller med båtturer som avgår från Mellanfjärden. På ön finns en hel del service i form av hamn, vindskydd, grillplats, badplats och toaletter.

Gran är en av de mest isolerade öarna längs Hälsingekusten. Här präglas naturen av sitt utsatta läge i havet och av landhöjningen.

Gran har sedan urminnes tider varit en viktig plats för fiskare och säljägare. För att få en uthamn för det viktiga strömmingsfisket byggdes en hamn för hand på 1930-talet. Hamnen var av stor ekonomisk betydelse för de boende på ön. Under krigsåren bidrog hamnen till ett enormt uppsving i kustfisket, som var en viktig del av landets matförsörjning under orosåren. År 2007 invigdes den nya hamnen på Gran under pompa och ståt. Projektet genomfördes som ett samarbete mellan Statens fastighetsverk, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, Nordanstigs kommun och den lokala hamnföreningen.

Liten ö med egen garnison

Gran spelade en viktig roll för militären under andra världskriget, landets territorialgräns gick då strax utanför Gran. Den lilla garnisonen som användes under krigsåren kallas nu för "Själstugan" och används för övernattning av naturälskare. "Själ" är ett gammalt ord för säl och har man tur kan man se dessa fantastiska djur från stugans fönster.

Gran har varit fyrplats sedan 1886. Dagens fyr, från 1968, är obemannad och förvaltas av Sjöfartsverket. På öns östra sida finns ett litet fiskeläge, som vittnar om öns forna betydelse som hamn för kustfiskarna. I dag används de flesta före detta fiskarstugor som fritidshus.

Kronoholmen Gran. Utsikt över vattnet från kala klippor och en strand med rullsten.

Foto: SFV

Sälskyddsområde

Norra delen av Gran är avsatt som sälskyddsområde. Det är en av länets viktigaste uppehållsorter för gråsäl. Under vår och sommar råder därför tillträdesförbud till dessa delar av ön.

Tobgrisslor och topplåsbräken

Hela ön är naturreservat och delar av ön är säl- och fågelskyddsområde sedan 1988. Reservaten utgörs av ett 63 hektar stort område. På Gran finns en av länets största kolonier av tordmular. Kolonin är känd sedan 1600-talet men antalet häckande fåglar har växlat genom åren. På grund av sitt läge har ön stor betydelse för rastande flyttfåglar och här häckar även labb, tobisgrissla och ejder. Floran är artfattig men i de öppna gräsmarkerna invid fiskeläget finns länets rikaste lokal för den sällsynta ormbunken topplåsbräken.

Hitta hit

Hitta till Kronoholmen Gran

Gran, 862 96 Gnarp

Hitta på Google Maps