Forsa gillestuga i Hälsingland är en medeltida byggnad i grå sten. Den ligger i anslutning till Forsa kyrka i Forsa socken – en bygd med efterlämningar som vittnar om ett rikt liv.

Forsa gillestugan är en liten, kvadratisk gråstensbyggnad bredvid kyrkan. Vad den tidigare använts som är inte helt klart. Kanske har den som namnet antyder varit lokal för ett medeltida gille? Eller en förvaringsplats för dyrbara föremål tillhörande den allra första träkyrkan? Det har också funnits diskussioner om att den kan ha fungerat som försvarsbyggnad.

Lät Greven i Bäck bygga Gillestugan?

I sakristian i Forsa kyrka hänger ett porträtt av Matthias Olavi, som var prost och lagman i Forsa i mitten av 1400-talet. Man tror att det var han som också var den legendariske stormannen ”Greven i Bäck”. Det lär också ha varit just Greven eller Matthias Olavi som lät bygga den så kallade Gillestugan. Den nuvarande kyrkan i Forsa byggdes på 1840-talet och ersatte då den tidigare medeltida kyrka.

Interiör, Forsa gillestuga. Utsikt genom ett fönster i den tjocka stenväggen.

Forsa gillestuga. Foto: Ulrica Mebus

Forsa socken – en gammal rik bygd

Forsa socken väster om Hudiksvall ligger i Hälsingland. Riksväg 84 passerar förbi Forsa kyrka där också Forsa gillestuga ligger. Namnet på socknen har sitt ursprung i byn Forsa som var belägen längs med Rolfstaåns utlopp i Kyrksjön. Skog, vatten och mark gav människorna goda möjligheter att försörja sig här och det finns spår av odlingar här som är mer än tvåtusen år gamla. Det finns många järnålderslämningar och stora gårdar och kyrkornas utsmyckningar vittnar om att det var en rik bygd.

Forsa gillestuga är en av de fastigheter som Statens fastighetsverk tog över från Riksantikvarieämbetet den första januari 2015.

Hitta hit

Hitta till Forsa gillestuga

820 65 Forsa

Hitta på Google Maps