Besöksmål Besöksmål

Ornässtugan är öppen för besök. Mer information hittar du här: borlange.se

På Ornäs gård nära Borlänge finns en byggnad med Dalarnas mest berömda loft, Ornässtugan. Här gömde sig Gustav Vasa under sin flykt undan danskarna 1521.

Ornässtugan, även kallad Ornäsloftet, på Ornäs gård, ligger i Borlänge kommun i Dalarna. Gården finns nämnd i skrift första gången redan 1368.

Mest känt är Ornäsloftet för den roll det spelade under Gustav Vasas äventyr i Dalarna. Då Gustav Vasa 1521 var på flykt undan danskarna gömde han sig på Ornäs. Han blev dock förrådd av gårdens ägare Arendt Persson men dennes hustru Barbro Stigsdotter räddade Gustav Vasa som, enligt sägnen, lyckades undkomma sina förföljare genom att fira sig ut genom avträdet till en väntande släde.

Senmedeltida timmerbyggnadskonst

Ornässtugan är landets kanske främsta exempel på senmedeltida timmerbyggnadskonst och loftbyggnaden har tidigare ingått i en kringbyggd stormansgård. Bergsmannen Stig Hansson uppförde loftet och det fungerade som sommarhus och gäststuga. Det inrymde också en visthusbod på undervåningen.

Ornässtugans inomhusdass i grovt timmer.

Det mytomspunna dasset. Foto: Thomas Fahlander

Sveriges äldsta museum

Byggnaden inreddes till museum av kronofogde Jakob Brandberg redan 1753 och är därmed landets äldsta museum. Den nuvarande trappuppgången, spånklädseln och fönstren är från denna tid. Samtidigt insamlades en del föremål som har anknytning till Gustav Vasas tid. Sedan 1935 är Ornässtugan statligt byggnadsminne.

Borlänge kommun ansvarar i dag för visningsverksamheten. Sedan början av 2000-talet finns här även en servicebyggnad för hantverk, café och information. Den är ritad av Hidemark & Stintzing Arkitekter AB.

I dag är Borlänge kommun hyresgäst.

Bilder

Timmerdörr med vackra smidesdetaljer i Ornässtugan. Sirliga gångjärn och en stor nyckelknippa i låset.

Foto: Thomas Fahlander

Ornässtugan. Timrat uthus vid vattnet. Sommar och grönska.

Ornäs gårdssmedja. Foto: Britt Bromels

Ornäs-stugan, inredning. En enkel träsäng med en blå sänghimmel i siden, med guldbroderade kronor. Längst upp en krona i trä.

Foto: Mia Fernlund

Timmerloft, Ornässtugan. Utställning med kungaporträtt och möbler.

Gästabudssalen. Foto: Thomas Fahlander

Ornässtugans faluröda, fjällspånsklädda fasad och blyinfattade fönster täckta av rimfrost.

I vardera änden av loftgången finns en liten kammare, jungfruburar, där damerrna kunde dra sig tillbaka i lugn och ro. Foto: Thomas Fahlander

Modern servicebyggnad i falurött trä. Vy mot vattnet. Sommar och grönska.

Entrébyggnad med kafé, byggt 2002. Ritad av arkitekterna Jacob Hidemark och Martin Stintzing. Foto: Åke E:son Lindman

Hitta hit

Hitta till Ornässtugan

Stora Ornäs, 781 94 Borlänge

Hitta på Google Maps