Besöksmål Besöksmål

Utklippan är öppet för besök. 

Sveriges sydostligaste ögrupp består av två låga skär med en skyddad hamn emellan. 

Här kan du se den gamla befästa fyren med fyrvaktarbostäder och en försvarsbyggnad kallad donjon, eller besöka fågelstationen där många ovanliga arter har setts och ringmärkts.

Den skyddade båthamnen, belägen mellan Utklippans två öar Norraskär och Södraskär, byggdes 1937–42 som nödhamn för yrkesfiskare. I dag fungerar den som övernattningsplats för fritidsbåtar. Utklippan är numera ett naturreservat på 1717 hektar, där 13 hektar utgörs av de två skären, sparsamt bevuxna med låg vegetation.

Utklippan. Fyrtornets utanpåliggande, röda trappa i järn. Mellan trappstegen syns stranden och vattnet.,

Foto: Thomas Johansson

Stort behov av fyr

Redan på sent 1600-tal fanns krav på att Utklippan skulle märkas ut. Skärens isolerade läge, och de många grunden i farvattnen runt omkring, fick sjöfarare att försöka märka ut dem med stång- och orienteringsmärken. Men först 1836 kom ett kungligt direktiv om att en fyr skulle uppföras. Då ritades och byggdes något så ovanligt som en befäst fyrbyggnad med två signaltorn i diagonala hörn av en kvadratisk försvarsbyggnad – en så kallad donjon.

Utklippans fyr har därefter byggts om och förbättrats vid flera tillfällen. Det kanske största lyftet kom 1870 då en stor järnkonstruktion, en Heidenstamfyr, restes ovanpå det ena gamla signaltornet. Fyren blev nu drygt 30 meter hög och försågs med en ny fransk linsapparat, som förbättrade fyrljusets räckvidd avsevärt. Mellan 1945–48 elektrifierades fyren och 1972, när den slutligen blev helautomatisk, flyttade den siste fyrvaktaren härifrån.

Fågelstation med gott rykte

Fyrvaktarfamiljernas bostäder står kvar och i en av dem inryms Utklippans fågelstation, som är bemannad under fåglarnas flyttsäsong på våren och hösten. Här har många sällsynta arter hittats genom åren. Vad sägs till exempel om rariteter som vitstrupig näktergal, gyllensparv, träsksångare och tornuggla? För många fågelintresserade är en tur till Utklippan ett måste.

Bilder

Utklippan. Utsikt från dörren av ett av fyrvaktarhusen mot ett av de andra husen och vattnet.

Foto: Thomas Johansson

Utklippan. Utsikt från fyren över fyrvaktarhusen och den skyddade hamnen.

Foto: Thomas Johansson

Utklippan. Kvällning över klippor, strand och vatten. Ett fågelsträck drar över himlen.

Foto: Anders Röös

Hitta hit

Hitta till Utklippan, Karlskrona

Utklippan, 370 42 Torhamn

Hitta på Google Maps