Byggnaden uppfördes i slutet av 1780-talet och är utan motstycke i landet för sin avancerade takkonstruktion.

Med tio sadeltak som korsar varandra och sexton brunnar som leder bort regnvatten är konstruktionen fullständigt unik i Sverige. Ursprungligen samlades regnvattnet in för att till exempel användas vid brandsläckning. Från mitten av byggnaden reser sig ett torn med en lanternin. 

Slup- och barkasskjulet är byggt i sten med en övervåning i korsvirke. På varje våningsplan förvarades ett 50-tal av flottans slupar och barkasser. Markens lutning utnyttjades för att skapa naturliga slipar att dra upp båtarna på. Nivåskillnaden gjorde det också möjligt att få in båtar på den övre våningen.

Rum med enkel träbeklädnad på väggar, golv och tak. På väggarna sitter sittplatser och burar för duvor.

Duvslaget. Foto: Olle Nylind

Sjukhus och förråd

Användningsområdena har varierat under åren. 1808 då rödsot härjade inreddes byggnaden till ett provisoriskt sjukhus. 1855 gjordes vindsvåningen om till spannmålsupplag och på 1880-talet blev den rustkammare och beklädnadsförråd för flottans 1000 beväringar. 1920 inreddes övervåningen på östra sidan till ett brevduvslag.

En stor fritrappa av trä på byggnadens södra sida är borttagen och 1923 byggdes en piskbalkong. I övrigt är Slup- och barkasskjulet i stort sett oförändrat sedan det byggdes. 

1991 utsågs Slup- och barkasskjulet till statligt byggnadsminne. Idag används byggnaden av Marinmuseum och en båtbyggarskola. Fortfarande förvaras båtar där.

Hitta hit

Hitta till Slup- och barkasskjulet, Karlskrona

Stumholmen, 371 32 Karlskrona

Hitta på Google Maps