Besöksmål Besöksmål

Marinmuseum är öppet för besök. Mer information hittar du här marinmuseum.se

Marinmuseum ligger på Stumholmen i centrala Karlskrona. Museet är byggt på en 145 meter lång pir i anslutning till hamnbassängen vid Slup- och barkasskjulet. 

Den långsträckta byggnaden är inspirerad av militära arkitektur som den kommer till uttryck i magasin och repslagarbanor. Ubåtshallen intill byggdes 2012–14 och innehåller bland annat ubåten HMS Neptun.

Galjonshallen i Marinmuseum på Stumholmen i Karlskrona. Två besökare ser väldigt små ut bland de stora galjonsfigurerna och hallens höga pelare.

Foto: Åke E:son Lindman

Huvudbyggnadens fasader är utförda i puts och trä och taket är täckt med plåt. Invändigt präglas museet av råa ytor och en magasinskaraktär med omväxlande ljusa och luftiga salar med mindre rum. Innanför entrén i söder möts besökaren av ett luftigt rum där butik och restaurang ligger. Trappan leder upp till det övre utställningsplanet. En motsvarande trappa finns i Galjonssalen i byggnadens norra del.

En lykta i natten på Stumholmen

Entrén ligger i husets södra ände och i norr avslutas byggnaden med den glasade galjonssalen, som mörka kvällar lyser likt en lykta mot fjärden och Trossö. Museets verkstäder och övriga lokaler för den inre verksamheten finns i utbyggnader på museets östsida. Genom en avtrappning i höjd ansluter denna del i skala till de gamla husen på Laboratorieholmen, som i framtiden kan bli hemvist för hantverk med marin anknytning. Vid kajen utmed museibyggnaden ligger museifartygen förtöjda.

I en inglasad undervattensgång under huset, Vraktunneln, kan man på nära håll studera resterna av ett 1700-talsfartyg. Tidigare har man trott att det varit linjeskeppet Göta Lejon som vilar här men i mars 2019 stod det klart att det istället är örlogsskeppet Prins Carl – ett skepp som på 1700-talet seglade med en besättning om cirka 600 man och med 68 kanoner ombord.

Marinmuseum och ubåtshallen i Karlskrona, sedda över vattnet. Ubåtshallen är välvd som en båt med kölen i vädret. Marinmuseum är stramt klassicistisk.

Foto: SFV

Ubåtshallen

Ubåtshallen byggdes 2012–14 och innehåller bland annat ubåten HMS Neptun. Det är en långsmal, asymmetrisk byggnad som fått låna drag av modern fartygs- och smygteknik. Vid skapandet av den nya ubåtshallen tog Statens fastighetsverk, arkitekt Björn Malmström – samma arkitekt som ritade huvudbyggnaden – och Marinmuseum stor hänsyn till tillgängligheten. Museibesökaren skulle enkelt kunna röra sig mellan huvudbyggnaden och den nya hallen. Ubåtshallens asymmetriska skal består av stålramar och prefabelement medan yttertaket klätts i rostfri plåt.

Besöksmål

Marinmuseum är öppet för besök. Mer information hittar du här marinmuseum.se.

Marinmuseum är en plats för kärlek

Kärleken kan vara fängslande. Här har vi samlat några museer i vår förvaltning som också är populära vigselplatser. Här kan ni gifta er bakom galler eller bland tjusiga kröningsvagnar. Eller varför inte ombord på ett fartyg? Endast fantasin sätter gränser!

På Marinmuseum i Karlskrona kan man (under lågsäsong och efter förfrågan) gifta sig i Galjonshallen, omgiven av hav och historiska miljöer. Läs mer här: Vigsel på Marinmuseum

En utbåtshall tillförs Marinmuseum i Karlskrona

Under två års tid uppfördes Marinmuseums nya utbåtshall på Stumholmen i Karlskrona. I juni 2014 öppnade den nya ubåtshallen för besökare. Resultatet blev en långsmal, asymmetrisk byggnad som fått låna drag av modern fartygs- och smygteknik.

Uppförandet av Marinmuseums tillbyggnad pågick under två års tid, från februari 2012 till årsskiftet 2013/2014. Allt gick enligt plan men redan från början visste Statens fastighetsverk och Marinmuseum att det var ett projekt som skulle rymma flera stora utmaningar. Inte sedan Vasamuseet byggdes på 1980-talet hade ett större fartyg än HMS Neptun byggts in i Sverige.

Ett tillgängligt och besöksvänligt museum

Vid skapandet av den nya ubåtshallen tog Statens fastighetsverk, arkitekt Björn Malmström – samma arkitekt som ritat huvudbyggnaden – och Marinmuseum stor hänsyn till tillgängligheten. Museibesökaren skulle enkelt kunna röra sig mellan huvudbyggnaden och den nya hallen. Ubåtshallens asymmetriska skal består av stålramar och prefabelement medan yttertaket klätts i rostfri plåt.

Bättre vägar och fler skyltar

Även yttermiljön på Stumholmen sågs över i samband med att Marinmuseum fick sin nya attraktion. Promenaden ut på holmen asfalterades och antalet informations- och hänvisningsskyltar steg.

Den 23 februari 2012 startade bygget av ubåtshallen till Marinmuseum. Statens fastighetsverks generaldirektör Thomas Norell och Statens maritima museers överintendent Robert Olsson tog första spadtaget. Landshövding Berit Andnor Bylund talade.

Hitta hit

Hitta till Marinmuseum och ubåtshallen

Stumholmen, 371 32 Karlskrona

HItta på Google Maps