Besöksmål Besöksmål

Marinmuseum är öppet för besök. Mer information hittar du här marinmuseum.se

Marinmuseum ligger på Stumholmen i centrala Karlskrona. Museet är byggt på en 145 meter lång pir i anslutning till hamnbassängen vid Slup- och barkasskjulet. 

Den långsträckta byggnaden är inspirerad av militära arkitektur som den kommer till uttryck i magasin och repslagarbanor. Ubåtshallen intill byggdes 2012–14 och innehåller bland annat ubåten HMS Neptun.

Galjonshallen i Marinmuseum på Stumholmen i Karlskrona. Två besökare ser väldigt små ut bland de stora galjonsfigurerna och hallens höga pelare.

Foto: Åke E:son Lindman

Huvudbyggnadens fasader är utförda i puts och trä och taket är täckt med plåt. Invändigt präglas museet av råa ytor och en magasinskaraktär med omväxlande ljusa och luftiga salar med mindre rum. Innanför entrén i söder möts besökaren av ett luftigt rum där butik och restaurang ligger. Trappan leder upp till det övre utställningsplanet. En motsvarande trappa finns i Galjonssalen i byggnadens norra del.

En lykta i natten på Stumholmen

Entrén ligger i husets södra ände och i norr avslutas byggnaden med den glasade galjonssalen, som mörka kvällar lyser likt en lykta mot fjärden och Trossö. Museets verkstäder och övriga lokaler för den inre verksamheten finns i utbyggnader på museets östsida. Genom en avtrappning i höjd ansluter denna del i skala till de gamla husen på Laboratorieholmen, som i framtiden kan bli hemvist för hantverk med marin anknytning. Vid kajen utmed museibyggnaden ligger museifartygen förtöjda.

I en inglasad undervattensgång under huset, Vraktunneln, kan man på nära håll studera resterna av ett 1700-talsfartyg. Tidigare har man trott att det varit linjeskeppet Göta Lejon som vilar här men i mars 2019 stod det klart att det istället är örlogsskeppet Prins Carl – ett skepp som på 1700-talet seglade med en besättning om cirka 600 man och med 68 kanoner ombord.

Marinmuseum och ubåtshallen i Karlskrona, sedda över vattnet. Ubåtshallen är välvd som en båt med kölen i vädret. Marinmuseum är stramt klassicistisk.

Foto: SFV

Ubåtshallen

Ubåtshallen byggdes 2012–14 och innehåller bland annat ubåten HMS Neptun. Det är en långsmal, asymmetrisk byggnad som fått låna drag av modern fartygs- och smygteknik. Vid skapandet av den nya ubåtshallen tog Statens fastighetsverk, arkitekt Björn Malmström – samma arkitekt som ritade huvudbyggnaden – och Marinmuseum stor hänsyn till tillgängligheten. Museibesökaren skulle enkelt kunna röra sig mellan huvudbyggnaden och den nya hallen. Ubåtshallens asymmetriska skal består av stålramar och prefabelement medan yttertaket klätts i rostfri plåt.

Hitta hit

Hitta till Marinmuseum och ubåtshallen

Stumholmen, 371 32 Karlskrona

HItta på Google Maps