Besöksmål Besöksmål

Marinmuseum är öppet för besök. Mer information hittar du här marinmuseum.se

Marinmuseum ligger på Stumholmen i centrala Karlskrona. Museet är byggt på en 145 meter lång pir i anslutning till hamnbassängen vid Slup- och barkasskjulet. Den långsträckta byggnaden är inspirerad av militära arkitektur som den kommer till uttryck i magasin och repslagarbanor. Ubåtshallen intill byggdes 2012–14 och innehåller bland annat ubåten HMS Neptun.

Galjonshallen i Marinmuseum på Stumholmen i Karlskrona. Två besökare ser väldigt små ut bland de stora galjonsfigurerna och hallens höga pelare.

Foto: Åke E:son Lindman

Huvudbyggnadens fasader är utförda i puts och trä och taket är täckt med plåt. Invändigt präglas museet av råa ytor och en magasinskaraktär med omväxlande ljusa och luftiga salar med mindre rum. Innanför entrén i söder möts besökaren av ett luftigt rum där butik och restaurang ligger. Trappan leder upp till det övre utställningsplanet. En motsvarande trappa finns i Galjonssalen i byggnadens norra del.

Marinmuseum och ubåtshallen i Karlskrona. Museet är stramt klassicistiskt och liknar ett antikt tempel kring en glaslåda.

Foto: Morgan Karlsson

En lykta i natten på Stumholmen

Entrén ligger i husets södra ände och i norr avslutas byggnaden med den glasade galjonssalen, som mörka kvällar lyser likt en lykta mot fjärden och Trossö. Museets verkstäder och övriga lokaler för den inre verksamheten finns i utbyggnader på museets östsida. Genom en avtrappning i höjd ansluter denna del i skala till de gamla husen på Laboratorieholmen, som i framtiden kan bli hemvist för hantverk med marin anknytning. Vid kajen utmed museibyggnaden ligger museifartygen förtöjda.

I en inglasad undervattensgång under huset, Vraktunneln, kan man på nära håll studera resterna av ett 1700-talsfartyg. Tidigare har man trott att det varit linjeskeppet Göta Lejon som vilar här men i mars 2019 stod det klart att det istället är örlogsskeppet Prins Carl – ett skepp som på 1700-talet seglade med en besättning om cirka 600 man och med 68 kanoner ombord.

Ubåtshallen

Ubåtshallen byggdes 2012–14 och innehåller bland annat ubåten HMS Neptun. Det är en långsmal, asymmetrisk byggnad som fått låna drag av modern fartygs- och smygteknik. Vid skapandet av den nya ubåtshallen tog Statens fastighetsverk, arkitekt Björn Malmström – samma arkitekt som ritade huvudbyggnaden – och Marinmuseum stor hänsyn till tillgängligheten. Museibesökaren skulle enkelt kunna röra sig mellan huvudbyggnaden och den nya hallen. Ubåtshallens asymmetriska skal består av stålramar och prefabelement medan yttertaket klätts i rostfri plåt.

Marinmuseum och ubåtshallen i Karlskrona, sedda över vattnet. Ubåtshallen är välvd som en båt med kölen i vädret. Marinmuseum är stramt klassicistisk.

Foto: SFV

Hitta hit

Hitta till Marinmuseum och ubåtshallen

Stumholmen, 371 32 Karlskrona

HItta på Google Maps