Den byggnad i Karlskrona som kallas Epidemisjukhuset var en av Sveriges första kolerasjukhus.

Byggnaden uppfördes i mitten av 1700-talet ursprungligen som fyrverkarhus där man tillverkade artilleriets laddningar. Den ligger på den tidigare avskilda Laboratorieholmen som efter utfyllnader numera är en del av Stumholmen.

År 1831 närmade sig koleran Sverige. Kunskap fanns redan då att isolering av smittade begränsade spridningen varför huset byggdes om och blev ett av Sveriges första kolera- och epidemisjukhus. Till det hörde även Desinfektionshuset.

En del av världsarvet

Örlogsstaden Karlskrona upptogs 1998 på Unescos världsarvslista och Stumholmen hade en viktig roll i Karlskronas marina historia. Ön fungerade som produktions- och provianteringsområde redan i slutet av 1600-talet. Fram till 1970-talet var ön en stor arbetsplats som tillhörde Försvarsmakten. Området är numera civilt och man har även byggt flerbostadshus på ön.

På Stumholmen startades 1996 det digitala utbildningsföretaget Hyper Island som numera är spritt till olika platser runt världen. Här finns också Marinmuseum och en världsarvsportal.

Hitta hit

Hitta till Epidemisjukhuset, Karlskrona

Stumholmen, 371 32 Karlskrona

Hitta på Google Maps