Besöksmål Besöksmål

Drottningskärs kastell är öppet för besök 

Inte ett skott har avlossats i detta fredliga kastell under dess 300-åriga historia. Ta del av en väl bevarad försvarsanläggning, restaurang och underhållning.

Drottningskärs kastell är väl bevarat och ger en god uppfattning om 1600-talets fästningsbyggarkonst. Kastellet började uppföras i samband med anläggningen av den nya örlogsbasen i Karlskrona 1680 och ritades av militären och arkitekten Erik Dahlbergh. Då försvaret av inloppet till örlogshamnen var av största vikt behövdes befästningar på de två öarna Kungsholmen och Drottningskär som ligger på var sin sida om inloppet.

Drottningarnas bastioner

Drottningskärs kastell domineras av ett mäktigt försvarsverk, donjonen, som var avsett för artilleri, förläggning och krutförråd. Det är byggt av gråsten i tre våningar. Befästningen är omgiven av fyra bastioner som döptes efter svenska drottningar: Maria, Hedvig, Ulrica och Christina. Borggården är omsluten av en huvudvall mot havet. Vallen rymmer logement som användes som förläggningar för både officerare och manskap. På 1720-talet byggdes ett timmerhus på borggården för kommendanten.

Under fästningens drygt 300-åriga historia har inte ett enda skott behövt avlossas mot någon fiende. Förutom spännande miljöer från stormaktstiden erbjuder kastellet i dag restaurang och underhållning sommartid.

Hitta hit

Hitta till Drottningskärs kastell

Aspö, 370 22 Karlskrona

Hitta på Google Maps