Corps de Garde på Stumholmen är sannolikt den äldsta vaktbyggnaden i Sverige som bevarat både arkitektur och planlösning från tidigt 1700-tal. Huset byggdes på 1730-talet och konstruktionen är besläktad med sjukhuspaviljongerna på Laboratorieholmen.

Vaktstugan är uppförd av sten i en våning och har ett brant sadeltak. Invändigt beskrivs byggnaden, från 1781, bestå av förstuga, arrestrum, underofficersrum, vaktmanskapets rum och brandredskapsrum.

Vaktstyrka och vakthus

Stumholmen var tidigare ett militärt område dit obehöriga inte hade tillträde. För att bevaka och kontrollera såväl passerande till området som att hålla den militära disciplinen behövdes en vaktstyrka och ett vakthus, Corps de Garde. Huset är sedan 1992 byggnadsminne och ingår i världsarvet Örlogsstaden Karlskrona.

Hitta hit

Hitta till Corps de Garde, Karlskrona

Stumholmen, 371 32 Karlskrona

Hitta på Google Maps