När Botaniska trädgården anlades på 1600-talet av Olof Rudbeck d.ä. i samarbete med kungens arkitekt Jean de la Vallée, ingick det som i dagligt tal kallas just ”Olof Rudbecks terrasser” i anläggningen. Terrasserna förbinder slottets borggård med dagens botaniska trädgård. Den botaniska trädgården är en rekonstruktion av 1700-talets parkanläggning medan just terrasserna är kvar från den äldre tid när de uppfördes.

Olof Rudbecks terrasser

Terrasserna i sin nuvarande form försågs med gångvägar och trappor på 1940-talet när också den stora bastionen sydväst om slottet rekonstruerades. Belysning och granpyramider i anläggningens mittaxel tillfördes på 1980-talet.

Nu restaurerar vi granpyramiderna, trappor, belysning och gångvägar. Terrasserna förses samtidigt med utökade sittmöjligheter. Redan för 10 år sedan togs ympar av granpyramiderna inför den förestående förnyelsen i Botaniska trädgården och Terrassernas mittaxel. Nuvarande granpyramider har blivit för stora för att kunna klippas stramt och i önskad form. En förnyelse är därför redan genomförd i Botaniska trädgården och nu står Olof Rudbecks terrasser på tur.

Åtgärderna har förberetts noggrant och ingår i en planering som omfattar parkanläggningarna på båda sidor av Dag Hammarskjölds väg. Det kommer att dröja några år innan den nya växtligheten har etablerats och mittaxeln återfått sitt tydliga samband med Botaniska trädgården.

Slottets parkanläggning sköts i ett samarbete mellan Statens fastighetsverk och Uppsala stad.

Tidplan

Projektet startade i oktober 2023 och kommer vara färdigt i september 2024.

Kontakt