Statens fastighetsverk (SFV) äger nästan all mark på Riddarholmen, även torg, gator och kajer. Under flera år har SFV arbetat med upprustning av marken och kajerna i olika etapper. Förutom den nya markbeläggningen har vi satt upp ny belysning och satt upp nya bänkar längs med kajen. Även Trafikverket och Stockholms stad har genomfört arbeten som har påverkat holmen. Nu är dags för arbeten med i promenadstråket mellan söder och norr, att ställa i ordning Hebbes trappa och Arkivgatan.

Visa bildspel

Illustration av Hebbes trappa.

Riddarholmen och dess byggnader är ett landmärke i staden och en symbol för Stockholm. Riddarholmen utgör en fantastisk miljö med mycket stora kulturhistoriska värden. Det gäller så väl de enskilda byggnaderna som stadsdelen i sin helhet. Riddarholmen är en viktig del av stadsmiljön för många i Stockholm och arbetsplats för mer än 1200 personer. Hit kommer också många besökare från såväl Sverige som utlandet.

Arbeten med promenadstråket Hebbes trappa och Arkivgatan

I april 2023 påbörjas arbeten med markbeläggningen vid Hebbes trappa och Arkivgatan. Hebbes trappa får en ramp för barnvagnar och blir delvis bredare. Eftersom den ligger mellan tågspåret och Gamla riksdagshuset så går den inte att bredda hela vägen. När arbetet är klart blir gångstråket mellan Södermalm och Norrmalm bättre. Arbetena pågår till årsskiftet.

Kontakt

Bilder

Visa bildspel

Foto: SFV

Visa bildspel

Foto: Mats Montner