SFV och Uppsala Universitet renoverar granpyramider och granhäckar i Botaniska trädgården i Uppsala. Flera granpyramider har dött eller vuxit sig så stora att de inte längre kan formklippas. Också granhäckarna har döda partier och har blivit förvuxna och svåra att hantera. Även samtliga hagtornsträd har dött. Våren 2023 ska nya granar, granhäckar och nya hagtornsträd planteras. 

Närbild av granpyramid med döda grenar.

Delar av granpyramiderna har dött och måste bytas ut. Foto: SFV/Frida Claesson

Botaniska trädgården i Uppsala med barockträdgården, som ligger i den tidigare slottsträdgården nedanför Uppsala slott, anlades på 1600-talet av Olof Rudbeck den äldre i samarbete med arkitekten Jean de la Vallée. I gamla ritningar finns granar som troligen är formklippta inritade.

Barockträdgården där granpyramiderna och granhäckarna finns är Sveriges äldsta och mest välbevarade. Projektet med att byta ut de granar som nu är för stora och i dålig kondition har förberetts under tio år och sticklingar från de gamla träden har vuxit till sig under tiden. Det är granar med samma gen som de som ursprungligen planterades här.

I filmen berättar SFV:s landskapsarkitekt Rein Matson och fastighetsförvaltare Cecilia Wretling om projektet.

Tidplan

Projektet startar under hösten 2022. Då tas 50 granpyramider och 360 meter granhäck ned. 

Våren 2023 planteras nya granar och 16 nya hagtornsträd. 

Kontakt