SFV och Uppsala Universitet renoverade granpyramider och granhäckar i Botaniska trädgården i Uppsala. Flera granpyramider hade dött eller vuxit sig så stora att de inte längre kan formklippas. Också granhäckarna hade döda partier och var svåra att hantera. Våren 2023 planterades 16 nya hagtornsträd, 50 granpyramider och 360 meter granhäck ned. 

Närbild av granpyramid med döda grenar.

Delar av de gamla granpyramiderna. Foto: SFV/Frida Claesson

Botaniska trädgården i Uppsala med barockträdgården, som ligger i den tidigare slottsträdgården nedanför Uppsala slott, anlades på 1600-talet av Olof Rudbeck den äldre i samarbete med arkitekten Jean de la Vallée. I gamla ritningar finns granar som troligen är formklippta inritade.

Barockträdgården där granpyramiderna och granhäckarna finns är Sveriges äldsta och mest välbevarade. Projektet med att byta ut de granar förbereddes under tio år och sticklingar från de gamla träden hade vuxit till sig under tiden. Det är alltså granar med samma gen som de som ursprungligen planterades här.

I filmen berättar SFV:s landskapsarkitekt Rein Matson och fastighetsförvaltare Cecilia Wretling om projektet.

Kontakt