Universitetshuset i Lund uppfördes 1882 och har sedan dess varit hjärtat i universitetsstaden. Under de senaste åren har Statens fastighetsverk, tillsammans med Lunds universitet, planerat för en kommande renovering och utveckling av Universitetshuset.

Den pampiga vita byggnaden, vilken ritades av den hyllade arkitekten Helgo Zettervall, har restaurerats i flera olika omgångar under de senaste 30 åren. Nu planeras en genomgripande invändig renovering, med målet att behålla så mycket som möjligt av byggnadens kulturhistoriska värden.

 

 

Visa bildspel

Foto: SFV/Frida Claesson

Tekniska system byts ut

Universitetshusets tekniska system, så som vatten, avlopp och ventilation ska bytas ut. Byggnaden ska också tillgänglighetsanpassas för personer med funktionsvariationer. Dessutom tillkommer en del nya funktioner för att byggnaden ska upplevas som tillgänglig och välkomnande för både studenter, anställda och besökare.

I december 2022 kom universitetshuset ett steg närmare renovering då regeringen sa ja till Statens fastighetsverks hemställan om 55 miljoner kronor till projektering. Nu pågår upphandling av arkitekt och andra konsulter för projektet som beräknas ta mellan fem och sex år att genomföra.

Visa bildspel

Sfinxerna, som är 2,2 meter höga, två meter breda och en meter djupa, väger cirka två ton styck. Foto: SFV/Maria Nordh.

Sfinxerna byts ut

2021 lyftes de fyra sfinxer som stått på Universitetshusets tak, ner för omgjutning. Nu befinner sig sfinxerna på ett lager där Statens fastighetsverk har gjort tunnslipsanalyser på betongen.

Vid en genomförd statusinventering, konstaterade SFV att sfinxerna har så stora sprickbildningar i betongen att de av säkerhetsskäl måste tas ner och gjutas om.

Bara öppet vid festliga tillfällen

Just nu är universitetshuset i Lund bara öppet för besökare vid ceremonier och event. Arbetena på plats planeras starta 2025, förutsatt att både tillstånd och medel för genomförande är klara, och då blir huset en byggplats tills renoveringen är klar.

Centrum för det akademiska livet

När renoveringen är klar står universitetshuset redo att återta sin plats som centrum för det akademiska livet. Ambitionen är att den sedan ska fungera utan större ombyggnader i minst 50 år.

Visa bildspel

Foto: SFV/Frida Claesson.

Kontakt